Ekonomická prosperita

Infrastruktura budoucnosti

Přesnost

Centrum ekonomické geografie a regionálního rozvoje (CEGARR)


Centrum ekonomické geografie a regionálního rozvoje se zaměřuje na teoretické a konceptuální přístupy ke studiu ekonomické geografie a regionálního rozvoje, především z hlediska globálních výrobních sítí, globálních hodnotových řetězců a regionálních inovačních systémů.

Mezi nejdůležitější výzkumná témata patří:


• postavení a role automobilového průmyslu v nadnárodních a globálních výrobních sítích
• dopady automobilového průmyslu na regionální rozvoj
• rozvoj automobilového průmyslu ve střední Evropě
• formování regionálních inovačních systémů v Česku a ve státech střední a východní Evropy
• regionální dopady sektorových politik
• trendy regionálního vývoje
• hodnocení iniciativ v oblasti regionální politiky
• analýza regionálních dopadů působení hlavních aktérů lokálního a regionálního rozvoje
• aplikace kvantitativních přístupů v geografii