Kontakty - Contacts

Šéfredaktor / Editor-in-Chief
Zdeněk Kučera,
Redakce časopisu Klaudyán
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, 128 43, Praha 2
Česko / Czechia

Tel: +420 221 951 976
E-mail: klaudyan@natur.cuni.cz; zdenek.kucera@natur.cuni.czVýkonný redactor / Executive Editor
Michal Semian
Redakce časopisu Klaudyán
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, 128 43, Praha 2
Česko / Czechia

Tel: +420 221 951 974
E-mail: klaudyan@natur.cuni.cz; michal.semian@natur.cuni.cz