Redakce - Editors

Redakční rada / Editorial Board
Zdeněk Kučera, šéfredaktor / Editor-in-Chief
Leoš Jeleček, zástupce šéfredaktora / Deputy Editor-in-Chief (šéfredaktor/Editor-in-Chef 2007-2014)
Pavel Chromý, zástupce šéfredaktora / Deputy Editor-in-Chief
Michal Semian, výkonný redaktor / Executive Editor

Členové redakční rady / Editorial Board Members
Ivan Bičík, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta / Charles University in Prague, Faculty of Science
Rudolf Brázdil, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta / Masaryk University, Faculty of Science
Lucie Kupková, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta / Charles University in Prague, Faculty of Science
Jiří Martínek, Historický ústav Akademie věd České republiky / The Institute of History, Czech Academy of Sciences (šéfredaktor/Editor-in-Chef 2000-2002)
Aleš Nováček, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta / University of South Bohemia, Faculty of Education
Pavel Raška, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta / Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Science
Eva Semotanová, Historický ústav Akademie věd České republiky / The Institute of History, Czech Academy of Sciences
Markéta Šantrůčková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví / The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening
Aleš Vyskočil, Historický ústav Akademie věd České republiky, pobočka Brno / The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Brno Branch
Jindřich Frajer, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta / Palacký University in Olomouc, Faculty of Science

Mezinárodní poradní rada / International Advisory Board
Alan R. H. Baker, University of Cambridge, United Kingdom
Peter Coates, University of Bristol, United Kingdom
Andreas Dix, University of Bamberg, Germany
Matej Gabrovec, Anton Melik Geographical Institute, Ljubljana, Slovenia
Daniel Gurňák, Comenius University in Bratislava, Slovakia
Mike Heffernan, University of Nottingham, UK
Paul Hirt, Arizona State University, Phoenix, USA
Peter Chrastina, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Robert Ištok, Prešov University in Prešov, Slovakia
Fridolin Krausmann, University of Klagenfurt, Austria
Martin Melosi, University of Houston, USA
Winfried Schenk, University of Bonn, Germany
Verena Winiwarter, University of Klagenfurt, Austria
Donald Worster, Kansas University, Lawrence, USA
Graeme Wynn, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Tomáš Petrus, správce webu / Webmaster