RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

 

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

 

Adresa pracovny:

Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: marada@natur.cuni.cz
tel. 221 951 426

 

konzultační hodiny v letním semestru 2010/11:

středa 15:00 – 16:00 hod.

 

 

Aktuálně

 

!!!Konzultační hodiny ve dnech 23. března 2011 a 13. dubna 2011 odpadají z důvodu služebních cest. Děkuji za pochopení.!!!

 

 

Žádám studenty, kteří budou diplomové a bakalářské práce obhajovat jarním/podzimním termínu, aby mi rukopisy svých prací odevzdali nejpozději do 31. března/30. června 2011. U později odevzdaných prací nemohu garantovat jejich korekci.

 

 

 

 

 


Výuka (přednášky, semináře, cvičení)

 

·        Ekonomická geografie I - geografie dopravy - přednáška

 

·        Sociogeografické regionální systémy

 

·        Didaktika geografie I a II

 

·        Teorie a praxe geografického vzdělávání

 

·        Geografický výzkum periferních oblastí

 

·        Kulturní oblasti Česka

 

·        Metody v socioekonomické geografii (pro učitele)

 

·        Další vzdělávání učitelů – Doplňkové studium geografie, Geoatest, kurzy JPD3 ad.

 

 

 

Starší výuka:

·        Geografie dopravy

·        Ekonomická geografie I - geografie dopravy - cvičení

·        Seminář z geografie dopravy

·        Pedagogické praxe ze zeměpisu I

·        Pedagogické praxe ze zeměpisu II

 

Magisterské, ročníkové a bakalářské práce – viz SIS


Výzkumné projekty

·        Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe (TRACC) – ESPON Applied Research Project 2013/1/10

  • Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy – GA ČR

·        Mechanismy a zdroje selektivního vývoje periferií v Česku a Rakousku v postindustriálním období – GA ČR

·        Využití veřejné a individuální dopravy k dojížďce za prací v Česku a jeho geografické podmíněnosti – GA AV ČR

  • Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií do regionálních struktur Česka v kontextu nové Evropy – GA ČR
  • Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje – projekt VaV MMR ČR