Mag. Tomáš Havlíček


Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Na Slupi 14, 128 00 Praha 2
e-mail: tomhav@natur.cuni.cz
tel. 221 951 886

konzultační hodiny: středa 10:00 - 12:00 hod.


Výuka (přednášky, semináře, cvičení)

Socioekonomické makroregiony světa

Cvičení z ekonomické geografie I - průmysl

Cvičení ze socioekonomické geografie II

Regionální geografie alpského prostoru

Geografický výzkum periferních oblastí

Religiózní geografie
  Terénní cvičení ze sociální geografie

Magisterské, ročníkové (bakalářské) práce

Výzkumné projekty


Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce
Česka v kontextu evropské integrace


Periferní oblasti jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace