Zápis ze schůze KSGRR ze dne 6. 4. 2000

 

Přítomni: I. Bičík, J. Blažek, J. Brinke, Z. Čermák, P. Dostál, D. Dzúrová, D. Fialová, V. Frajer, M. Hampl, P. Chromý, V. Jančák, H. Janů, P. Jehlička, L. Jeleček, M. Marada, M. Ouředníček, R. Perlín, D. Řezníčková, L. Sýkora, J. Winklerová

Omluveni: T. Havlíček, L. Kopačka, H. Kűhnlová, J. Tomeš

 

Program:

  1. Finanční situace.
  2. Konkurs na místo vedoucího katedry.
  3. Studijní plány.
  4. Volitelné přednášky.
  5. Státní závěrečné zkoušky.

 

1.      Finanční situace

·        Z důvodů zhoršené finanční situace celé fakulty a nejasností v přidělených prostředcích bylo třeba snížit OSOH zhruba o 1/5 všem pracovníkům katedry.

 

2.      Konkurs na místo vedoucího katedry

·        Proběhne konkursní řízení na vedoucího katedry vyhlášením konkursu v květnu a jeho realizací v konci června.

 

3.      Studijní plány a změny v Karolínce

·        Dr. Čermák a dr. Janů předložili návrhy upravených magisterských studijních programů odborného studia sociální a regionální geografie. K jednotlivým ročníkům a položkám studijního programu byly vysloveny četné připomínky, které většinou navrhovatelé mohou vtělit do 18. 4. do nově připravované Karolínky.

·        Doc. Kűhnlová a dr. Řezníčková připravily upravený kreditovaný návrh studia učitelství geografie. Oba programy jsou připraveny k diskusi na VRGS a uzavření pro přípravu Karolínky.

·        Z obou diskusí vyplynula řada problémů, které musí řešit studijní proděkan či sekce (jednotné kreditace, ročníková práce, kreditace MP, kreditace nově příchozích do magister. studia z jiných fakult, kteří si doplňují předměty z nižších ročníků). Připomínky nutno sdělit studijnímu oddělení písemně (do 18. 4. JANŮ).

 

4.      Volitelné přednášky.

·        Do 25. 4. nahlásit výběrové přednášky pro příští školní rok 2000/2001 JANŮ a do 3. 5. 2000 vyvěsit tento seznam na katedře. Studenti při zápisu musí vyplnit úplný rozsah studia v ročníku včetně výběrovek. Zapisované předměty potvrzuje vedoucí MP, vyjímečně tajemnice katedry podpisem na zápisovém listu.

·        Do Karolínky zařadit     

Severní Amerika             Votýpka, Jeleček     2/0

Geografie příhraničního prostoru            Havlíček                      2/1

 

5.      Státní závěrečné zkoušky.

·        Do 18. 4. 2000 všichni examinátoři u státních závěrečných zkoušek odevzají JANŮ připravené tematické okruhy (pokud tak již neučinili).

Zapsala Janů