Zápis ze schůze KSGRR ze dne 4. 4. 2002

 

Přítomni: I. Bičík, J. Blažek, Z. Čermák, P. Dostál, D. Dzúrová, M. Hampl, T. Havlíček, P. Chromý, V. Jančák, H. Janů, L. Jeleček,  H. Kűhnlová, M. Marada, M. Ouředníček, R. Perlín,  L. Sýkora, J. Tomeš, J. Vágner, J. Winklerová

Omluveni: D. Fialová, V. Frajer, L. Kopačka, D. Řezníčková

 

1. Akreditace

·         Členové katedry připraví za jednotlivé přednášky a cvičení sylaby a anotace (pokud tak již neučinili a neodevzdali je)

 

2. Evaluace

·         Knihy a časopisy – prakticky hotovo, bude pokračovat evaluace výuky

 

3. Malá vědecká rada

·         Z.Čermák informoval o zápisu z jednání malé vědecké rady, kde byly uvedeny varianty opatření týkající se problematiky budoucího vývoje sekce po navrhovaném zrušení katedry kartografie a geoinformatiky.

 

4. Plánované konference – upřesnění z minulé schůze

·         Britská geografická společnost – organizace konference v Praze (cca120 účastníků) – téma: měnící se geografie středovýchodní Evropy, termín:konec května 28.5.-31.5.2003, organizace: Sýkora, Dostál, Blažek, Kuželová + studenti PGS.

·         Oslavy 10.běhu „Amerického semestru“ – předběžně 3 až 5 dní mezi 5. -15. červnem 2003

·         Česko-polsko-slovenské seminárium - předběžně poslední týden v červnu 2003

·         Konference Komise “Geography and Public Policy IGU” (P. Dostál) – předběžně
17.- 21. září 2003 – cca 20 – 30 účastníků

 

5. Kostelík

·         Výjezdní zasedání katedry se uskuteční v Kostelíku ve dnech 26. (středa-příjezd v průběhu dne) až 28. června (pátek-odjezd). Hlavní jednání proběhne ve čtvrtek
27. června  od 14 do 24 hod.

 

6. Výběrovky

·         Výběrové přednášky – návrhy na celý školní rok 2002/03 do začátku června, ke každému předmětu termín zařazení, podmínky zapsání, sylabus a anotace.

 

7. Různé

·         Studentská vědecká konference; vedoucí ročníkových a diplomových prací doporučí účast.

·         10.4.v 16.30- schůze pražské-středočeské pobočky ČGS

·         11.4. ve 14 hod – seminář výzkumného záměru

·         Do 12.4. odevzdat požadavky na Terénní cvičení L.Jelečkovi

·         Děkanský den – akce rozloženy do několika dnů v týdnu od 29.4 do 2.5. nebude odpadat výuka

·         Nově zavedená internetová adresa pro evidenci studijních povinností
http:\\ twinsen.natur.cuni.cz

 

 

                                                                                   Zapsala H. Janů