Halogenová žárovka

Využití

Klasicky se využívají halogenové žárovky jako svítidla v domácnostech a obytných prostorách, scénické osvětlení, promítací technika, dekorativní osvětlení ale také jako venkovní osvětlení nebo jako žárovky do automobilových reflektorů.

Halogenové žárovky s nedopovaným sklem (bez příměsi TiO2 nebo CeO2) se také používají jako zdroj světla pro spektrofotometry, protože poskytují široké spektrum záření (od ultrafialového po infračervené). Využití mají také v zubním lékařství (jako zdroj UV-B záření).

Vzhledem k velmi horkému povrchu baňky žárovky je zde akutní riziko popálení a požáru. Velký tlak v halogenových žárovkách je jedním z velkých bezpečnostních rizik. Výrobci doporučují nedotýkat se povrchu baňky halogenových žárovek holýma rukama, protože tak dochází k narušení struktury křemenného skla a v důsledku hrozí až exploze žárovky.


další informace o tématu (česky)
další informace o tématu (anglicky)
Zdroje obrázků:
1) http://www.pise.cz/blog/img/fyzmatik/77635.jpg
3/3
jdi o stránku zpět jdi o stránku dopředu
zpět