Diplomové práce na katedře zoologie
 

Aktuální vypsaná témata
(neberte tento odkaz jako úplný výčet možností ale spíš jako ukázku)
 
Výběr tématu a školitele
(stručný návod pro studenty hledající školitele a téma nebo nespokojené se svou dřívější volbou)

Pomocné texty pro pisatele či hodnotitele DP.
Určeno k všeobecné diskusi. Připomínky vítány.
Připomínky a nápady posílejte e-mailem
 
Jak psát DP
Jak hodnotit DP

Jak probíhá výběr oponenta?
1. vzejdou návrhy od členů oddělení (může ale nemusí navrhovat i školitel)
2. členové oddělení hlasují o návrzích
3. výsledný oponent je navržen zkušební komisi s žádostí o souhlas
Správný průběh má na starost garant zaměření.

Platí doporučení:
Pro diplomky s externím školitelem - interního oponenta
Pro diplomky s interním školitelem - externího oponenta