Pavel Munclinger

Tel.: 22195 1839, mobil 732509909
e-mail:

Laboratoř pro výzkum biodiversity

Katedra zoologie PřF UK
Místnost 203, 2.patro
Viničná 7
128 44 Praha 2

severovýchod Turecka, srpen 2009