Genetické metody v zoologii

(J. Zima a kol.)

Zimní semestr

 

Počítačová část1 - prezentace

 

Počítačová část1 - data a adresy

 

Počítačová část2 (odpoledne) - prezentace

 


 
Genómová in situ hybridizácia (GISH)
autor: Zuzana Opoldusová

prezentace

protokol

Vzniklo díky podpoře projektu FRVŠ 416/2010/G4

 

 


 

Odkazy (verse z předešlých let)

 

Přednáška Radky Storchové o bioinformatice

 

Protokol na AFLP

 

Prezentace z počítačové části

 

Prezentace AFLP

 

Sylabus přednášky

Učební texty

 

Počítačová část2, Radka Storchová - sekvence
Počítačová část2, Radka Storchová - prezentace