MC230P67_68 Analytická chemie I, II

Základní analytická chemie pro studenty bakářských studijních programů chemických, především studentů oboru Chemie a Medicinální chemie.

Přednáška Analytická chemie I (MC230P67): rozsah 3/2, LS, 2.ročník; ukončení zápočtem - podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné absolvování testu, který bude psán v semináři k tomuto předmětu.

Přednáška Analytická chemie II (MC230P68) rozsah 3/2, ZS, 3.ročník; ukončení písemná zkouška (4 kredity) a zápočet ze semináře, který je udělen na základě úspěšného napsání zápočtového testu (2 kredity).

Součástí základní výuky analytické chemie je Praktikum z analytické chemie.

Zde lze získat podrobné informace o Analytických praktikách včetně návodů k prováděným úlohám. Pro řešení úloh z kvalitativní analýzy může být užitečný Zkrácený návod k úlohám.

Zde lze získat podrobný Sylabus přednášky, doporučenou Literaturu ke studiu Texty k přednášce a Procvičovací příklady a Podrobnosti k písemné zkoušce.