C230P03 Elektrochemické metody

Anotace: Obecné základy elektroanalytických metod jsou vysvětleny jak z pohledu kinetického (elektrodová reakce), tak i pragmatického (galvanický článek). Přednášeny jsou principy a praktické využití metod založených na měření potenciálu (potenciometrie s iontově selektivními elektrodami), proudu (voltametrie se rtuťovou elektrodou a elektrodami z tuhých materiálů a mikroelektrodami, pulsní metody, coulometrie a elektrogravimetrie) a impedance (konduktometrie, dielektrometrie).Rovněž je diskutováno využití elektroanalytických metod v průtokových systémech a pro nepřímá stanovení (potenciometrické titrace, titrace s polarizovatelnými elektrodami).

Přednášející: prof. J.Barek, prof. F. Opekar, Dr. V. Vyskočil

Charakteristika: 3/0, Zk (písemná), 3 kredity, LS

Určeno pro: studenty navaz. mag. studia Analytická chemie (6.semestr, III. ročník)

Kapitoly přednášené prof. Opekarem, Úvod, Potenciometrie, Voltametrie na tuhých elektrodách a Konduktometrie a dielektrimetrie. Písemné materiály k přednášce jsou k dispozici (formát MS WORD): Úvod, Potenciometrie, Voltametrie na tuhých elektrodách a Konduktometrie.

Pro prohloubení znalostí těchto částí elektroanalytických metod další Literatura