Josef Novotný

Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze
Faculty of Science / Přírodovědecká fakulta
Geography Section / Geografická sekce
Dept. of Social Geography and Regional Development / Katedra soc. geografie a reg. rozvoje
Albertov 6, Praha 2, 12843
Tel. +420221951396
Email


PUBLICATIONS / PUBLIKACE
TEACHING / VÝUKA
STUDENTS / STUDENTI
PUBLICATIONS / PUBLIKACE:

Peer-reviewed journals / recenzované časopisyBooks and chapters in books / Knihy a kapitoly v kniháchOther / OstatníVÝUKA:


STUDENTI:

Doktorandi:
Obhájené BP a DP práce: