Konference s příspěvkem:


Vědecké konference

2007: First International Conference on the Geography of Europe "EUGEO 2007" v Amsterdamu (v Holandsku),
SÝKORA, L., POSOVÁ, D. (PřF UK): „Behind Suburbanization: New Housing Construction in Prague Metropolitan Area 1997-2005“ (21.8.2007, bez osobní účasti, prezentoval L. Sýkora)

2006: 2. ročník mezinárodní interdisciplinární konference „Proměny bydlení“ v Olomouci,
POSOVÁ, D. (PřF UK): „Prostorové rozpínání nové bytové výstavby v metropolitní oblasti Prahy“ (19.9.2006)

2006: XXI. sjezd České geografické společnosti „Česká geografie v evropském prostoru“ v Českých Budějovicích,
POSOVÁ, D. (PřF UK): „Prostorové rozpínání nové rezidenční výstavby v metropolitní oblasti Prahy (modelové území: Hlavní město Praha, okresy Praha-západ, Praha-východ, Kladno a Kolín)“ (1.9.2006)

2005: 5. slovensko-česko-polský seminár „Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov)“ v Mojmírovcích (na Slovensku),
POSOVÁ, D., OUŘEDNÍČEK, M. (PřF UK): „Vývojové etapy a typologie rezidenční zástavby pražských suburbií“ (15.6.2005, bez účasti M. Ouředníčka)

2005: The Inaugural Nordic Geographers Meeting „Power Over Time-Space“ v Lundu (ve Švédsku),
POSOVÁ, D., OUŘEDNÍČEK, M. (PřF UK): „Residential Suburbs of Prague: the Evolution and Typology of Housing built in Transformation Period“ (12.5.2005)

2004: Mezinárodní geografická konference „Geografie a proměny poznání prostorové reality“ v Ostravě,
POSOVÁ, D. (PřF UK): „Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města“ (31.8.2004)

2004: Mezinárodní konference a letní škola „Geografie Česka - výzkum, praxe a výuka“ v Ústí nad Labem,
POSOVÁ, D. (PřF UK): „Změny v prostorovém rozmístění obyvatelstva a bydlení v metropolitní oblasti Prahy: srovnání socialistického a postsocialistického města“ (1.7.2004)

2003: Mezinárodní konference „New Trends in the Geographical Organisation of Society: Integration and Differentiation Within a Unifying Europe“ v Praze,
POSOVÁ, D. (PřF UK): „Depopulation of the Rural Areas versus Suburbanisation: The Case of the Czech Republic“ (12.6.2003)

2003: Česko-slovensko-polské geografické seminárium „Evropská integrace a regionální rozvoj“ v Prachaticích,
POSOVÁ, D. (PřF UK): „Vysídlování venkova versus suburbanizace“ (10.6.2003)

2002: XX. sjezd České geografické společnosti „Evropská integrace - česká společnost a krajina“ v Ústí nad Labem,
POSOVÁ, D. (PřF UK): „Průmyslová zóna Kladno - jih jako příklad greenfields ve městě Kladno“ (29.8.2002) [anotace]

2001: Mezinárodní studentské sympózium „Regionální výzkum krajiny“ v Ústí nad Labem,
POSOVÁ, D. (PF UJEP): „Hodnocení nezaměstnanosti a dopravní dostupnosti v kladenském regionu“ (18.4.2001) [anotace]


Vedení exkurze v rámci vědecké konference

2009: European Network for Housing Research Conference "Changing Housing Markets: Integration and Segmentation" v Praze,
MATOUŠEK, R., POSOVÁ, D. (PřF UK): „Wealth and Poverty: A Variety of Residential Suburbanisations“ (28.6.2009)


Workshop

2008: 6. ročník konference „Počítač ve škole“ v Novém Městě na Moravě,
NOVOTNÝ, J., POSOVÁ, D. (ARCDATA PRAHA, s.r.o.): „GIS praktický a didaktický“ (19.3.2008)

  Zpět na domovskou stránku.

Vznik stránky: 2002, foto: 2008, poslední aktualizace: 17.9.2009.