Mgr. Darina Posová


   
Suburbanizace a GIS:

  Téma dizertační práce [topic of my PhD thesis, Thema meiner Dissertation]

REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V KONTEXTU POSTKOMUNISTICKÝCH TRANSFORMACÍ
[Residential Suburbanisation in the Context of Post-communist Transformations, Wohnsuburbanisierung im Kontext der postkommunistischen Transformationen]
Dizertační práce hodnotí změny v morfologické struktuře a v rozmístění obyvatelstva a bydlení v metropolitní oblasti Prahy na základě srovnání jádrové oblasti a příměstské zóny. Srovnáním vývoje v rozmístění obyvatelstva a bydlení v metropolitních oblastech Prahy a Vídně ukazuje na podobnosti a odlišnosti mezi městy vlivem pozice na odlišných stranách železné opony.

  Zaměření studia, výzkumu a zájmu

GEOGRAFIE MĚSTA, SUBURBANIZACE, MORFOLOGIE ZÁSTAVBY, NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA
GEOINFORMATIKA, GIS, ArcGIS Desktop
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

  Absolvované kurzy ke GIS

  • odkaz na absolvované kurzy ke GIS (ArcGIS Desktop, ArcGIS Desktop - nadstavby) v sekci vzdělání a profese
  •    Zpět na domovskou stránku.

    Vznik stránky: 2002, poslední aktualizace: 19.12.2009.