Výzkumné projekty:

Hlavní řešitel výzkumného projektu

„Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brownfields“ (1-12/2005). Studentský grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK), č. 4/2005/R, hl. řešitel: D. Posová, garant: L. Sýkora, spoluřešitelé: J. Ilík, J. Novák, I. Sýkorová, J. Temelová.
(Studentská soutěž GA UK 2005 http://www.cuni.cz/UK-2042.html)


Participace na řešení výzkumných projektů

„Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava“ (9/2005-12/2006). Veřejná soutěž Ministerstva pro místní rozvoj ve výzkumu a vývoji, č. WA-014-05-Z01, hl. řešitel: L. Sýkora.
http://www.natur.cuni.cz/segregace/

„Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brownfields“ (1-12/2006). Studentský grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK), č. 4/2005/R, hl. řešitel: J. Novák, garant: L. Sýkora.

„Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ (7-12/2005). Výzkumný záměr MSM 0021620831, hl. řešitel: P. Dostál.


Zprávy k výzkumným projektům

  • odkaz na zprávy k výzkumným projektům v sekci publikace
  •    Zpět na domovskou stránku.

    Vznik stránky: 2008, poslední aktualizace: 4.9.2009.