Vzdělání a profese:


Profesní zkušenosti

od 2010: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) http://web.natur.cuni.cz/cvmr/cs/
vědecký pracovník

2007-2009: ARCDATA PRAHA, s.r.o. (distributor GIS software firmy ESRI) http://www.arcdata.cz/uvod/
konzultant geografických informačních systémů (GIS)

2005-2006: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR)
řešitel vědecko-výzkumných projektů


Vzdělání

2001: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
magisterský studijní program: Učitelství pro střední školy, studijní obor: Německý jazyk a literatura - geografie, akademický titul magistr (14.6.2001)

Studium a výzkum na domácí univerzitě

2002-2010: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
doktorský studijní program: Geografie, studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj,
ústní státní doktorská zkouška z předmětů: Teorie sociální geografie, Geografie obyvatelstva a osídlení, Geografie města a územní plánování (14.3.2006)
kombinovaná forma studia (1.4.2006-15.9.2010), prezenční forma studia (1.10.2002-31.3.2006)

2001-2003: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
magisterský studijní program: Sociální geografie, studijní obor: Sociální geografie (studium přerušeno 29.9.2003)

Studium a výzkum na zahraničních univerzitách

2007: Universität Wien, Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie, Institut für Geographie und Regionalforschung [University of Vienna, Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy, Department of Geography and Regional Research], zaměření výzkumu: geografie - suburbanizace (Austria, Vienna, 2 months)

2004/2005: Universität Wien, Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie, Institut für Geographie und Regionalforschung [University of Vienna, Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy, Department of Geography and Regional Research], studijní program: geografie, zaměření výzkumu: suburbanizace, komparativní výzkum (Austria, Vienna, 9 months)

2004: Central European University - Summer University, course „Urban and City Development Strategies in a Globalized World” (Hungary, Budapest, 2 weeks)

2003: Universität Wien, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Institut für Geographie und Regionalforschung [University of Vienna, Faculty of Human and Social Sciences, Department of Geography and Regional Research], studijní program: geografie, zaměření výzkumu: suburbanizace, nová bytová výstavba (Austria, Vienna, 3 months)

2003: University of Helsinki and Helsinki University of Technology - Helsinki Summer School 2003, course „Welfare City - Urban Equality and Globalisation“ (Finland, Helsinki, 3 weeks)


Členství v odborných institucích

od 2003: člen České geografické společnosti


Získaná ocenění

2002: třetí místo v celostátním kole soutěže „Studentská vědecká práce 2002“ o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie; POSOVÁ, D.: „Základní charakteristika vybraných stránek prostorové struktury města Ústí nad Labem“

1999: první místo v katedrálním kole soutěže „Studentská vědecká odborná činnost 1999“ o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie na PF UJEP v Ústí nad Labem; POSOVÁ, D.: „Průzkum frekvenční a časové akcesibility Kladna s okolními centry“


Kurzy

2009: „ArcGIS Spatial Analyst“ (Working with ArcGIS Spatial Analyst), ARCDATA PRAHA, s.r.o. (16.-18.12.2009)
2007: „Analýza dat v ArcGIS“ (Advanced Analysis with ArcGIS), ARCDATA PRAHA, s.r.o. (8.-10.10.2007)
2007: „Úvod do ArcGIS II“ (Introduction to ArcGIS II), ARCDATA PRAHA, s.r.o. (5.-7.9.2007)
2007: „Úvod do ArcGIS I“ (Introduction to ArcGIS I), ARCDATA PRAHA, s.r.o. (3.-4.9.2007)
2007: „Pokročilý úvod do GIS“, CITT Praha, PřF UK v Praze (8.2.2007)
2007: „Úvod do GIS“, CITT Praha, PřF UK v Praze (2.2.2007)
2006: „Základy GIS pro VŠ pedagogy“, CITT Praha (6.9.2006)
2006: „Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1“, CITT Praha (5.-6.6.2006)

2006: „Základy GPS“, CITT Praha (14.6.2006)

2006: „Základy zpracování videa II“, CIT PřF UK a ÚVT UK v Praze (22.6.2006)
2006: „Základy zpracování videa I“, CIT PřF UK a ÚVT UK v Praze (1.6.2006)
2006: „Základy zpracování fotografií“, CIT PřF UK a ÚVT UK v Praze (13.6.2006)

2003: „Tvorba webovské stránky - základy HTML“, ÚVT UK v Praze (6.-7.5.2003)

2007: „Grantové příležitosti v ČR a EU“, ÚK UK v Praze (19.2.2007)
2004: „Předpoklady úspěšného podání grantového projektu“, ÚVT UK v Praze (20.1.2004)

2009: „Principy úspěšného publikování v odborném časopise na prahu 21. století“, ÚK UK v Praze (22.10.2009)
2002: „Zpracování odborného textu jako výstupu pro časopis klasický i elektronický aneb Jak dobře napsat článek pro odborný časopis“, ÚK UK v Praze (9.-10.12.2002)

2009: „Umění nalézat a využívat informace“, ÚK UK v Praze (17.6.2009)
2004: „Informační zdroje pro vědu a výzkum - Citace a způsoby zajištování odborné literatury“, ÚVT UK v Praze (6.1.2004)

2000: „Průvodce cestovního ruchu“, Institut obchodní výchovy v.o.s. v Ústí nad Labem (únor-červen 2000, závěrečná zkouška 9.6.2000)

   Zpět na domovskou stránku.

Vznik stránky: 2002, poslední aktualizace: 14.5.2010.