Tato stránka slouží:
jednak jako informační stránka pro zájemce o práci naší skupiny, o spolupráci s námi a v neposlední řadě pro zájemce o diplomové a disertační práce, jednak jako komunikační servis pro účastníky PGS kurzů, praktických kurzů z molekulární genetiky a přednášek z molekulární biologie a genetiky. Další informace o naší práci lze najít na stránkách věnovaných eukaryontní a virové proteosyntéze nezávislé na 7mG čepičce - IRESite 
Aktuality: Navštivte stránky námi (spolu)pořádaných konferencí

!!RNA klub!!

!!24. Kongres Československé společnosti mikrobiologické!!

Kontakt:

adresa: Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK, Viničná 5, 128 44 Praha 2

telefon: +420-221951719, +420-221951710

fax: +420-221951724

vaše vzkazy: p o s p i s e k @ n a t u r . c u n i . c z

Zde nás najdete:  
mapka - 20K
mapka - 80K Budovy PřF UK, Viničná 5 (106K)
Poklepáním na obrázek nebo mapku si otevřete obé ve větším rozlišení.

 
Dnes je
© M.Pospisek

Poslední úprava 8.6.2007