Martin Ouředníček ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu.

 

Vstupní část

 

1. Úvod

Martin Ouředníček

 

2. Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a diferenciace fyzického prostředí

Jana Temelová

 

3. Vývoj využití ploch v Pražském městském regionu

Ivan Bičík, Lucie Kupková

 

4. Dopravní vztahy v Pražském městském regionu

Miroslav Marada

 

5. Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu

Jana Urbánková, Martin Ouředníček

 

6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění

Martin Ouředníček, Darina Posová

 

7. Změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva Pražského městského regionu

Iva Šnejdová

 

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek suburbanizace

Petra Puldová, Martin Ouředníček

 

9. Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy

Gabriela Doležalová, Martin Ouředníček