Urbanizační procesy v Pražském městském regionu
Projekt Grantové agentury ČR 403/04/P129 

Hlavní řešitel: RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Období řešení: 2004-2006

Úvodní  stránka

 

Kromě článků a kapitol knih jsou v rámci grantového projektu produkovány následující výstupy:

Webové strany pro výuku:
Urbanizace a vývoj měst - volitelná přednáška ze sociální geografie
Sociální geografie Prahy - volitelná přednáška ze sociální geografie

Prezentace na konferencích:
Glasgow - konference IGU 2004 - ukázka
Ostrava - konference ČGS 2004 - ukázka
Lund – konference Nordic Geographers 2005 - ukázka
Krakow – konference RGS-IBG 2005 - ukázka

Databáze KATALOG (převážně 1991-2005) uložená v Centru pro výzkum měst a regionů obsahuje:

Cíle projektu

Výzkum

Publikace

Další výstupy

Odkazy


data
okamžikových šetření (populačních cenzů) i běžné evidence (migrace, ekonomické indikátory aj.) za velmi malé územní jednotky (především měst).
Prostorová data
– podklady pro GIS zpracování kartografických výstupů
Fotografie
– fotografie
suburbánních lokalit Pražského městského regionu i vnitřního města z projektu GA ČR a dalších projektů a aktivit CVMR
Publikacedoc nebo pdf literatura a publikace členů CVMR