Urbanizační procesy v Pražském městském regionu
Projekt Grantové agentury ČR 403/04/P129 

Hlavní řešitel: RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Období řešení: 2004-2006

Úvodní  stránka

V květnu 2004 bylo realizováno šetření starostů obcí bývalých okresů Praha-východ a Praha-západ a vybraných okrajových městských částí Prahy. Podobné šetření bylo realizováno v roce 2002 na vzorku 75ti obcí. Nově provedené šetření se týkalo 156 vybraných obcí v zázemí Prahy.

 

V roce 2006 bylo provedeno společně s Petrou Puldovou a studenty geografie hloubkové šetření v devíti případových obcích v zázemí Prahy

Jedním z cílů šetření bylo zmapování rozsahu nové zástavby. Za jednotlivá sídla byly zpracovány podrobné mapy.

Databáze z dotazníkových šetření jsou k dispozici u hlavního řešitele.

Závěrečná zpráva projektu je k dispozici zde.

Cíle projektu

Výzkum

Publikace

Další výstupy

Odkazy