ÚAMVT je celofakultní pracovistě v oblasti matematiky a výpočetní techniky.

  Pedagogická činnost je zaměřena na základní a speciální kurzy matematiky, zpracování dat, výpočetní techniky a programování pro studenty všech forem, oborů a ročníků fakulty.

  Výzkumná práce se zaměřuje na aplikace matematiky a výpočetní techniky v přírodovědních oborech, zpracování dat, matematický popis a algoritmizaci problémů, počítačové modelování a tvorbu programového vybavení. Podílí se na výzkumných úkolech řesených dalšími pracovišti fakulty.