Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

Katedra analytické chemie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
128 43 Praha 2, Hlavova 2030/8
tel.: 221 951 231, e-mail: bosakova@natur.cuni.cz

Materiály k přednáškám:

Klinická a toxikologická analýza - HPLC

Klinická a toxikologická analýza - chirální separace

Analytická chemie KATA – Kompexotvorné rovnováhy

Analytická chemie KATA – Acidobazické rovnováhy

Analytická chemie KATA – Redoxní rovnováhy

Kapalinová chromatografie I.

Kapalinová chromatografie II.

Kapalinová chromatografie III.

Kapalinová chromatografie IV.

Kapalinová chromatografie V.

Kapalinová chromatografie VI.


Poslední aktualizace: 2. května 2016