Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.

Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.

Vedoucí skupiny

Narozen 24. 2. 1947 v Praze

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2

tel.: +420 22195 1259
fax: +420 22195 1253
e-mail: lukes@natur.cuni.cz

Vzdělání

Pregraduální studium: Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze, RNDr. 1971
Postgraduální studium: Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze, C.Sc. 1976.

Zaměstnání

Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze:

  • Odborný asistent, 1974–1987
  • Docent, 1987
  • Profesor, 2000
  • Vedoucí katedry anorganické chemie, 1994–2000 & 2003–2007

Výzkum

Koordinační chemie aminofosfonových a aminofosfinových kyselin a jejich derivátů.
Syntéza tetraazamakrocyklických ligandů a studium jejich komplexů s přechodnými kovy a lanthanoidy pro MRI a radiodiagnostiku.

Zahraniční stáže

Orsted Institute, Univerzita Kodaň, Dánsko 1984, 4 měsíce, pod vedením Prof. J. Bjerruma
University of Massachusetts, Amherst, USA, 1991–1992, 17 měsíců, pod vedením Prof. L. D. Quina

Pedagogická činnost

Anorganická chemie – přednáška pro bakalářský stupeň studia
Koordinační a supramolekulární chemie – přednáška pro magisterský stupeň studia
Bioanorganická chemie – přednáška pro magisterský stupeň studia

Přehled vyučovaných předmětů na SISu

Aktuálně

Hledáme nové postgraduální studenty

11. 2. 2016

Prohlédněte si vypsaná témata dizertačních prací a napište nám o další informace (kubicek@natur.cuni.cz).

Odkazy