Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Narozen 27. 4. 1978 ve Strakonicích

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2

tel.: +420 22195 1436
fax: +420 22195 1253
e-mail: kubicek@natur.cuni.cz

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Anorganická chemie: Mgr. 2001, RNDr. 2004, Ph.D. 2007, Doc. 2013

Zaměstnání

Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze:

  • Odborný asistent, od 2004

Zahraniční stáže

CNRS, Le Centre de Biophysique Moléculaire Orleans, Francie: únor 2008 – únor 2009 (12 měsíců) pod vedením Dr. E. Jakab Toth
Technická univerzita Delft, Nizozemí: duben–červen 2004 (3 měsíce) a leden – únor 2007 (1 měsíc) pod vedením Prof. J. A. Peterse
Technická univerzita Lodž, Polsko: červen–červenec 2003 (3 týdny) pod vedením Prof. S. Jankowskeho

Výzkum

Acidobazické a koordinační vlastnosti aminofosfonových a aminofosfinových kyselin.
Bisfosfonáty, acidobazické a koordinační vlastnosti, studium sorpcí na povrchy oxidických materiálů.
Makrocyklické komplexy přechodných kovů a lanthanoidů pro MRI a radiodiagnostiku

Pedagogická činnost

Chemie prvků hlavních skupin (MC240P55 a Moodle)
Anorganické praktikum (MC240C11C) – Moodle
a Anorganické praktikum (biochemie a uč. chemie) (MC240C11N) – Moodle
Seminář k přednášce Anorganické chemie I (MC240P21A) a II (MC240P21B) – Moodle
Laboratorní technika (MC240C22) – Moodle

Přehled vyučovaných předmětů na SISu a na MOODLE

Aktuálně

Hledáme nové postgraduální studenty

11. 2. 2016

Prohlédněte si vypsaná témata dizertačních prací a napište nám o další informace (kubicek@natur.cuni.cz).

Odkazy