Domů

Facebook

Termíny výuky, mikroprojekt

Přednáška v ZS 2020/21 probíhá v pátek od 9:00 do 10:30 v posluchárně VEZ (Albertov 6, 3. patro). Z důvodu omezení výuky budou přednášky od začátku semestru až do odvolání online za využití Google Meets. Příslušný odkaz bude odeslán 1-2 dny před první hodinou zapsaným studentům v SIS na jejich mail.

 

Č.

Datum

Téma přednášky

1.

2. 10. 2020

Martin Ouředníček: Úvodní informativní schůzka, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, zadání mikroprojektu

2.

9. 10. 2020

Jiří Nemeškal: Populační vývoj Prahy: přirozená měna a migrace

3.

16. 10. 2020

Martin Ouředníček: Historický vývoj Prahy, územní členění a růst města, pražský místopis

4.

23. 10. 2020

Jiří Nemeškal: Sociální prostředí Prahy po druhé světové válce I

5.

30. 10. 2020

Martin OuředníčekBydlení a sociálně prostorová struktura v pražské historii

6.

6. 11. 2020

Jiří Nemeškal: Sociální prostředí Prahy po druhé světové válce II

7.

13. 11. 2020

Jana Jíchová: Strach a kriminalita v pražských čtvrtích

8.

20. 11. 2020

Martin Ouředníček: Vnitřní město, problémy a procesy

9.

27. 11. 2020

Jiří Nemeškal: Proměny pražského centra

10.

4. 12. 2020

Martin Ouředníček: Suburbánní zóna Prahy, procesy a problémy

11.

11. 12. 2020

Jiří Nemeškal: Pražská sídliště, rozvoj vnějšího města

12.

18. 12. 2020

Jiří Nemeškal: Výzkumy URRlab v Praze

13.

25. 12. 2020

Vánoční prázdniny

14.

1. 1. 2021

Vánoční prázdniny

ZK

8.1. 2021

Zápočtový týden - po dohodě se studety první termín zkoušky

Zhlédnutí filmu s problematikou vývoje a struktury v Praze - distanční hodina, studenti zhlédnou film samostatně

 

MIKROPROJEKT

Mikroprojekt je podmínkou pro udělení zápočtu nebo pro připuštění ke zkoušce. Jde o ucelený velmi malý projekt, který odpovídá na vybranou zajímavou otázku vztahující se k aktuálním problémům a procesům v Pražském metropolitním regionu. Mikroprojekt je zpracován ve dvojici a bude prezentován v rámci přednášky nebo na závěrečném semináři podle vhodnosti tématu. Projekt by měl mít zajímavý a silný argument, ve kterém se projeví touha studentů něco zjistit, dokázat, prověřit. Dále by měla navazovat empirická část s tabulkou, grafem nebo mapou, fotografická dokumentace, přepis rozhovorů, vyhodnocení ankety nebo kvalitativního šetření, pozorování apod. Vítány jsou kreativní nápady na obsahovou náplň a zejména formu zpracování a prezentace – fotovýstava, video, poster, statistická analýza, rozhovor, anketa, v krajním případě i ppt prezentace. Studenti přijdou s vlastními nápady na téma a formu zpracování. Témata mikroprojektu musí být odsouhlaseno vyučujícím do 20.10.2020 ideálně na přednášce, případně pak e-mailem (jiri.nemeskal@natur.cuni.cz). Výstup mikroprojektu se po prezentaci na hodině odevzdává do moodlu.