Domů

Facebook

Výstupy

Publikace

Jíchová, J., Šimon, M. (2020): Stabilita kriminality v místech: Případová studie českého města. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 56 (5): 619-38.

Šimon, M., Jíchová, J. (2020): Crime count and crime harm in a post-socialist city: How does the law of crime concentration at places apply? European Journal of Criminology, 1-18 [online].

Osman, R., Jíchová, J. (2019): Pod dohledem/ Geografie "prvaček". In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie okrajem. Karolinum, Praha, s. 111-144.

Osman, R., Jíchová, J. (2019): "A přišel ti naproti?: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech. Sociální studia 16 (1): 103-122.

Přidalová, I., Klsák, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy 208 (3): 34-37. 

Jíchová, J., Přidalová, I., Ouředníček, M. (2018): Testing criminological theories beyon the West: evidence from Czechia during and after transition. Euroasian Geography and Economics 59 (5-6): 733-759.  

Šimon, M., Jíchová, J. (2018): Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi. In: Lubelcová, G. (ed.): Paralely a divergencie. Zborník z medzinarodnej vedeckej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, s. 85-95.

Nemeškal, J., Jíchová, J. (2018): Prostorový vzorec kriminality v Česku. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje v Česku 60 (2): 124-139. 

Šimon, M., Jíchová, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh řešení pro města v Česku. Sborník z konference VI. Kriminologické dny, Olomouc. 

Jíchová, J., Nemeškal, J. (2017): Měřítková diferenciace kriminality v Česku. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

Jíchová, J., Netrdová, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy 27 (2): 20-23. Online příloha. Geografické rozhledy.

Nemeškal, J., Jíchová, J. (2016): Typologie struktury kriminality. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

Workshop

Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku. Praha, Pracovna, 29. 11. 2018  (Ivana Přidalová, Jana Jíchová, Zuzana Kopecká, Jiří Nemeškal, Lucie Pospíšilová, Martin Šimon)

Příspěvky na konferencích 

Kopecká, Z., Pospíšilová, L., Jíchová, J.: Unsafe places in Prague: Male student's perception of public places. Crime and Fear in Public Spaces: A Conference on the Individual's Right to Safe Public Places, Stockkholm, 17. - 18. 10. 2018. 

Šimon, M., Jíchová, J.: Koncentrace kriminality a její společenské škodlivosti na příkladu regionálního města. Paralely a Divergencie, slovensko-české kriminologické dni, Modra, Slovensko, 3. - 5. 10. 2018.

Přidalová, I., Pryce, G., Olner, D., Le Zhang, M., Jíchová, J.: Social frontiers and crime: evidence from a post-socialist regional city. RGS-IBG Annual Inrenational Conference, Cardiff, 30. 8. 2018. 

Nemeškal, J., Jíchová, J.: Spatial pattern of crime in the Czech Republic. Eurocrim, Sarajevo, 29. 8. - 1. 9. 2018. (poster)

Netrdová, P., Jíchová, J.: Proměny ozhnisek krádeží aut v Liberci. GIS Ostrava 2018, Ostrava, 21. - 22. 3. 2018.

Šimon, M., Jíchová, J.: Analýza stability kriminality na úrovni ulic: implikace pro výzkum kriminality a bezpečnostní praxi. VI. Kriminologické dny, Olomouc, 18. - 19. 1. 2018.

Osman, R., Jíchová, J.: Dohled nad (ne)viditelným: strategie zvládání strachu z města. (Ne)viditelná města: 6. konference urbánních studií, Brno, 24. - 25. 11. 2017.

Šimon, M., Jíchová, J.: Možnosti a limity analýzy lokalizovaných dat v Česku. Geografické přístupy v kriminologii, seminář IKSP, Praha, 9. 11. 2017.

Šimon, M., Jíchová, J.: Exploratory analysis of crime in a low-crime context: The law of crime concentration places and social disorganisation theory. Eurocrim, Cardiff, 13.-16. 9. 2017

Jíchová, J., Přidalová, I., Ouředníček, M.: Crime in Czechia in transformation period: Territorial differentiation and its conditionality. 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium, Trenčianské Teplice, 14. - 16. 6. 2017.

Šimon, M., Jíchová, J.: Město zločinu: analýza ekologických souvislostí trestné (a přestupkové) činnosti v lokalitách českého města. V. Kriminologické dny, Plzeň, 30. - 31. 1. 2017.

Jíchová, J., Pospíšilová, L.: Students' view of unsafe places. Eurocrim, Münster, 21. - 25. 9. 2016.

Nemeškal, J., Jíchová, J.: Crime in Czech metropolitan and peripheral areas. EURS, Kréta, 14. - 17. 9. 2016. 

Jíchová, J., Šimon, M.: Možnosti geografického výzkumu kriminality ve městě. IV. Kriminologické dny, Brno, 25. - 26. 1. 2016.