Lezení na umělé stěně
 
Pořadatel:   FTVS UK - katedra sportů v přírodě
Organizátor:   Mgr. Slávek Vomáčko 724146830; s.vomacko@ftvs.cuni.cz
Místo:   FTVS - Sportovní centrum, J. Martího 31, Praha 6
Účastníci:   studenti a zaměstnanci UK, současně cca 80 lidí
Vybavení:   Horolezecké pomůcky mohou být zapůjčeny na místě, vhodný je volný sportovní oděv
Prezentace:   8.45 hod.
Zahájení:   9.00 hod.
Ukončení:   13.00 hod.
 
 

Rektorský sportovní den 16.5.2007