Archiv 2011

2010 <--> 2012

Naše činnost

Praha, 20. 12. 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s činností naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické v uplynulém roce a s aktivitami plánovanými na rok 2011:

Činnost v roce 2010:

 1. V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá s dvěma dominantními akcemi. Již na počátku února to bylo tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí „Advances in Chromatography and Electrophoresis 2010 & Chiranal 2010“, které bylo uspořádáno ve spolupráci s Katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého ve dnech 8‑11.2.2010 v Olomouci. Symposia se zúčastnilo 140 odborníků ze 7 zemí, kteří přednesli 32 přednášek a prezentovali 53 plakátových sdělení. Toto již šesté pokračování této série symposií bylo opět vědecky i společensky mimořádně vydařeným setkáním příznivců i uživatelů chromatografie a elektroforézy. Poděkování a uznání za výbornou organizaci tohoto symposia patří zejména domácím olomouckým pořadatelům vedeným triem Petr Bednář, Karel Lemr a Juraj Ševčík.
 2. Kalendářně druhou, celkově však největší letošní akcí, bylo „25th International Symposium on MicroScale Bioseparations, MSB 2010“ konané ve dnech 21‑25.3.2010 v Praze. Tohoto velkého mezinárodního symposia, jež je volným pokračováním dřívější HPCE série, se zúčastnilo více než 450 účastníků ze 32 zemí čtyř světadílů a bylo na něm předneseno 80 přednášek a vystaveno 250 posterů. O velký úspěch tohoto symposia oceněný mimo jiné zakladatelem této série symposií, prof. B. Kargerem, se zasloužil organizační výbor složený ze členů výboru OSCHE a pracovníků Ústavu analytické chemie AV ČR v čele s Františkem Foretem.
 3. Částečně jsme se podíleli na přípravě 18. mezinárodní konference Analytické metody a zdraví člověka pořádané Odbornou skupinou pro chromatografii a elektroforézu Slovenské chemické společnosti a Katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Komenského ve dnech 21‑14.10.2010 v Bratislavě. Tato konference byla věnována památce Dušana Kanianského, jehož náhlý skon v červnu letošního roku byl velkou ztrátou pro slovenskou i českou separační vědu. Konference se zúčastnilo 90 odborníků, kteří přednesli 39 přednášek a předvedli 44 plakátových sdělení.
 4. Patřili jsme mezi spoluorganizátory „10th International Nutrition and Diagnostics Conference 2010“, pořádané firmou Radanal ve dnech 4—7.9.2010 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze. Konference se zúčastnilo více než 130 odborníků z 22 zemí světa a bylo na ní prezentováno 43 přednášek a 59 plakátových sdělení.
 5. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Reprezentativně uvádím např. účast 46 našich odborníků (stejně jako domácích Italů a ve velké převaze proti ostatním zahraničním účastníkům, např. 11 Maďarům, 9 Polákům a 8 Němcům) na „16th International Symposium on Separation Science, ISSS 2010“, Rome, 6–10.9.2010, na kterém se navíc poster autorů T. Hájek, P. Česla a P. Jandera umístil mezi čtyřmi nejlepšími. Hojné zastoupení (32 účastníků prezentujících 31 posterů a jednu z devíti plenárních přednášek) jsme měli i na největším letošním setkání více než 600 separačních specialistů ze 40 zemí, „28th International Symposium on Chromatography, ISC2010“, pořádaném ve dnech 12–16.9.2010 ve španělské Valencii. Našimi členy tradičně hojně navštěvované symposium série ITP, ITP 2010, 17th International Symposium on Electro- and Liquid-phase Separation Techniques, se letos poprvé konalo v USA, v Baltimore, ve dnech 29.8.–1.9.2010. I přes transatlantickou vzdálenost této destinace jsme si díky účasti 15 našich specialistů udrželi pozici nejpočetnější zahraniční delegace z celkově 220 účastníků ze 28 zemí. Významný přínos našich odborníků (8 přednášek a 10 posterů) k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenil i předseda symposia, prof. Ziad El Rassi.
 6. Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS, která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků, dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. Po letošním ISSS 2010 v Římě, se příští ISSS 2011 uskuteční 5‑9.9.2011 v rumunské Kluži-Napoce.
 7. Evropskou společnost pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, začal řídit nový výbor v čele s Boguslawem Buszewskim, který plánuje rozšířit a oživit aktivitu této společnosti (pořádání společných symposií EuSSS, ISSS a NoSSS, udílení cen a stipendií).
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Návod, jak se na konferenci přihlásit, je dostupný na internetové stránce OSCHE, na které jsou uvedeny základní údaje a aktuální informace o činnosti OSCHE. Opakovaně upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 9. OSCHE spolupracuje s vydavatelem nové internetové publikace věnované analytické chemii a separačním vědám, Separation Science, která přináší aktuální informace z různých oblastí separačních věd.
 10. Na přelomu roků 2009/2010 proběhly ve spolupráci se sekretariátem ČSCH volby výboru OSCHE na období 2010–2013. Výsledky voleb a složení nového výboru jsou uvedeny na webové stránce.

Plán činnosti na rok 2011:

 1. Rok 2011 bude pro naši OSCHE ve srovnání s letošním superaktivním rokem poněkud klidnější. Nebudeme pořádat žádnou velkou vlastní akci, budeme se podílet na organizaci akcí pořádaných jinými subjekty. Budeme např. jedním ze spolupořadatelů „11th International Nutrition & Diagnostics Conference“, 28–31.8.2011, Brno, Czech Republic.
 2. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 3. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS (HPLC 2011 v Budapešti, ISSS 2011 v Kluži-Napoce, NoSSS 2011 v Rize, ITP 2011 v Tbilisi). Adresy webových stránek, případně další kontaktní adresy, na kterých je možno získat podrobnější údaje o těchto i jiných symposiích, jsou uvedeny na stránce věnované konferencím.
 4. Bude provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2011,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz