Pevné inkluze a charakteristiky vybraných rudních minerálů

   Obsah stránek:
  1. Popisy vybraných rudních minerálů
  2. Mikrofotografie rudních minerálů (obr. 1-30)

  3.  


 

Popisy vybraných rudních minerálů

Antimonit
Gudmundit
Hematit
Chalkopyrit
Chromit
Kalcit
Kesterit
Křemen
Pyrhotin
Pyrit
Sfalerit
Siderit


Antimonit

Má bílou barvu a je velmi silně anizotropními s barevnými efekty od modravě šedé, žlutavé až k růžově hnědé. Patří k opakním minerálům. které vykazují silnou bireflexi doprovázenou bílými až šedými barvami. Hodnoty odraznosti se mění v závislosti na řezu v rozmezí 30.6-54.5 %. Hodnoty mikrotvrdosti se pohybují v rozmezí 412-1618, nejčastěji 637-1520 N.mm-2.


Gudmundit

Je bílý s jemným narůžovělým odstínem v imerzi. Má vysokou odraznost 46.0-55.5 %, tj. vyšší než má pyrit, a silnou anizotropií s intenzívními oranžovými a modravými barevnými efekty. V rozkřížených nikolech je oranžově červený až světle zelený. Bireflexe je také silná a je doprovázena sytou krémově růžovou až světle šedivou barvou. Mikrotvrdost se pohybuje v rozmezí 3432-7110, nejčastěji 3628-5786 N.mm-2.


Hematit

Má světle namodrale šedou barvu, nízkou odraznost (okolo 25-30 %). střední bireflexi a silnou anizotropii doprovázenou modravě šedou až šedavě bílou barvou. Hodnoty mikrotvrdosti se pohybují v rozmezí 7 257-10 885 N.mm-2 , běžně 9 022-10 395 N.mm-2.


Chalkopyrit

Má sytě nebo čistě žlutou barvu. Odraznost je cca 48% a je nižší než u pyritu, slabá až velmi slabá anizotropie doprovázená žlutavě hnědými až modravě šedými nebo zelenavě šedými barevnými efekty, které jsou patrné v mírně rozkřížených nikolech (1-5). Bireflexe je obtížně viditelná. Vnitřní reflexy nemá. Někdy obsahuje hvězdičkovité tvary sfaleritu vznikající v důsledku rozpadu tuhého roztoku. Hodnoty mikrotvrdosti se pohybují v rozmezí 1618-2550, obvykle 1765-2010 N.mm-2.


Chromit

Je lehce zelenavě šedý, izotropní a má nízkou odraznost mezi 13-17 %. Hodnoty mikrotvrdosti se pohybují v rozmezí 10 787-13 631 N.mm-2. Hodnoty odraznosti a mikrotvrdosti se mění v závislosti na chemickém složení.


Kalcit

Má světle šedou barvu, velmi silnou bireflexi a anizotropii. Odraznost se pohybuje v rozmezí 3.9-6.2 % a je nižší než u sideritu.


Kesterit

Jeho barva je šedá s výrazným hnědavým odstínem. Anizotropii má velmi slabou, avšak zřetelnou, patrnou v mírně rozkřížených nikolech. Někdy zcela chybí. Odraznost okolo hodnoty 24 % je o 1-3 % nižší než u staninu. Hodnoty mikrotvrdosti se pohybují v rozmezí 2844-3187, obvykle okolo hodnoty 3137 N.mm-2.


Křemen

Jeho barva je temně šedá, je téměř izotropní. Mívá bělavé a někdy až duhové vnitřní reflexy. Charakteristický je jeho vysoký pozitivní reliéf, zejména v měkkých minerálech. Má velmi nízkou odraznost v rozmezí 4.6-4.7 %.


Pyrhotin

Je světle hnědý s jemným narůžovělým odstínem. Má velmi silnou anozotropii doprovázenou žlutavě šedými až hnědavě šedými barevnými efekty. V rozkřížených nikolech jsou barvy červenohnědé. Odraznost je relativně vysoká, avšak nižší než u galenitu a chalkopyritu. Pyrhotin nemá vnitřní reflexy. Hodnoty mikrotvrdosti: 2157-3824, obvykle 2256-2550 N.mm-2 (hexagonální pyrhotin), 2403-4021, obvykle 2746-4315 N.mm-2.


Pyrit

Má žlutavě bílou barvu, vysokou odraznost (okolo 53 %) a je izotropní. Mikrotvrdost: 13 141-23 536 N.mm-2, obvykle 14 710-17 554 N.mm-2.


Sfalerit

Má světle šedou barvu a nízkou odraznost (cca 20%), přibližně jako magnetit. Odraznost sfaleritu stoupá se zvyšujícím obsahem železa, manganu, kadmia a rtuti. Je opticky izotropní. Vykazuje vnitřní reflexy, přičemž jejich barvené spektrum je široké: nejrůznější odstíny hnědé barvy a mohou být červené nebo i bělavé. Se stoupajícím obsahem železa vzrůstá tmavost vnitřních reflexů. Variety bohaté železem vykazují vzácně vnitřní reflexy. Sfalerit velmi často obsahuje inkluze, zejména chalkopyritu, které vznikly v důsledku rozpadu tuhého roztoku. Sfalerit s chalkopyritem tvoří řadu tuhých roztoků při teplotách nad 500°C. Přítomnost inkluzí bývá zpravidla charakteristická pro sfalerity vznikající za vyšších teplot. Často také je sfalerit zatlačován po štěpnosti podle (110) nebo po hranici zrn. Je nutné také dodat, že také odmíšeniny chalkopyritu využívají rovin diskontinuity štěpnosti. Hodnoty mikrotvrdosti se pohybují v rozmezí 1275-3040, nejčastěji 1667-2256 N.mm-2. Chemické složení sfaleritu má vliv na hodnoty jeho mikrotvrdosti.


Siderit

Má světle až tmavě šedou barvu, velmi silnou bireflexi a anizotropii a nízkou odraznost v rozmezí 5.7-9.2 %.


 


Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/rudmikr.html
Autor: Pavel Kašpar, grafická úprava: Jiří Kühn
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze