Přístupový systém PřF UK
Albertov 6, Benátská 2, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, vnitroblok Horská 3

Upozornění:
při změně oprávnění uvádějte všechny požadované vstupy, tj. oprávnění bude nastaveno pouze na označené vstupy do budov.
při ztrátě průkazu UK bude vydán nový, oprávnění zůstanou nezměněna.

Žádost o nastavení oprávnění k přístupu do budov PřF UK
Jméno a příjmení žadatele: 
(nebo název externí firmy) 
Identifikační číslo:  Nápověda
Kontaktní e-mail: 
Číslo pracoviště:  Nápověda
Přístupy do budov:
Albertov 6 Viničná 5 Viničná 7
HLAVNÍ VSTUP HLAVNÍ VSTUP HLAVNÍ VSTUP
Boční vstup Boční vstup [2] Zadní vstup [2]
Geologie posluchárna Zadní vstup [2] Malý vstup [2]
Promítárna geo. Vstup knihovna [2] Vstup II. Suterén [2]
  Vstup genetika [2] Vstup chovy I. [3]
Hlavova 8 Sloupek [2] Vstup chovy II. [3]
HLAVNÍ VSTUP   Protozoologická lab. [3]
Knihovna [3] Benátská 2 Entomologická lab. [3]
NMR [3] HLAVNÍ VSTUP + branka Parazitologie [3]
Praktikum 231 [3] Boční vstup Helmintologická lab. [3]
Vrata do dvora [4] Domeček Servisní laboratoř [3]
Vrata do dvora [4] Laboratoř 202 [3]
Horská 3 - vnitroblok   Laboratoř 203 [3]
Závora [5]   Zvěřinec parazitologie [3]
    Insektárium [3]
    Infekce [3]
    Biochem. praktikum S36 [3]
    KONFMI (S39, S47) [3]
    El. mikroskop (S40, S46) [3]
    108 [3]
    141 [3]
    142 [3]
    143 [3]
Poznámky:
[2] - u těchto vstupů do budov je nutné schválení proděkanem biologické sekce.
[3] - u těchto vstupů je nutné schválení vedoucím knihovny, chovu, laboratoře, resp. vedoucím pracoviště.
[4] - u vjezdu do dvora je nutné schválení správcem budovy.
[5] - tento vstup je určen pouze pro kmenové zaměstnance fakulty.
Poznámka:
Pokud jste zde objevili nějakou technickou nebo faktickou chybu, napište prosím na adresu www@natur.cuni.cz.
Centrum informačních technologií PřF UK,   webmaster