Žádost o přidělení veřejné IP adresy

Veřejná IP adresa se bude přidělovat pouze počítačům, které splní podmínky pro přidělení veřejné IP adresy. Tyto podmínky jsou:

 1. nabízení internetových služeb, které nelze zajistit s využitím fakultních nebo již stávajících katedrálních serverů
 2. tyto služby nesmějí být v rozporu se Zásadami práce pro provozování a používání výpočetní techniky na PřF UK
Počítač
Jméno počítače  
IP adresa počítače   Nápověda
Číslo zásuvky (vývodu)   Nápověda
Služby (+ porty), které bude server nabízet a zdůvodnění k jakým účelům jsou potřeba:

Správce serveru

  1. se zavazuje, že nebudou žádným způsobem obcházet bezpečnostní politiku a firewall (např. přímým propojením počítačů z různých zón)
  2. je povinen se řídit Zásadami práce pro provozování a používání výpočetní techniky na PřF UK
  3. je povinen nahlásit změnu serverových služeb nejpozději do 3 pracovních dnů od změny
  4. je povinen vrátit veřejnou IP adresu do 3 pracovních dnů od ukončení provozu serverových služeb na daném počítači
  5. je povinen nahlásit změnu správce serveru nejpozději 3 pracovní dny před chystanou změnou

Podepisující bere na vědomí, že na přidělení veřejné IP adresy není nárok a může o ni kdykoliv přijít. Dále bere na vědomí, že správce sítě může z technických a organizačních důvodů omezit provoz na veřejné IP na konkrétní množinu portů a protokolů.

V případě, že počítač s veřejnou adresou bude předmětem stížnosti z externích sítí z důvodu porušení zákona nebo napadení stroje, bude veřejná adresa odebrána a počítač bude možné dále provozovat jen s neveřejnou adresou.

V případě porušení Zásad práce pro provozování a používání výpočetní techniky na PřF, nebo některého z těchto dodatečných pravidel, bude další provoz počítače umožněn jen s privátní adresou a veřejná bude odebrána. Postihy za porušení zásad jsou uvedeny v Zásadách práce pro provozování a používání výpočetní techniky na PřF UK.

 
V případě kladného vyřízení žádosti bude adresa přidělena do 3 pracovních dnů.

Pokud jste zde objevili nějakou technickou nebo faktickou chybu, napište prosím na adresu www@natur.cuni.cz.
Centrum informačních technologií PřF UK,   webmaster