Žádost o nové připojení k počítačové síti PřF UK

V případě, že je počítač v záruce a nemá vlastní síťovou kartu a nechcete o záruku přijít, jsou dvě možnosti jak postupovat:

  1. dohodnout zásah do počítače s výrobcem (dodavatelem) počítače
  2. zakoupit si USB síťovou kartu a její MAC adresu uvést do žádosti
Počítač
Jméno a příjmení uživatele  
Číslo pracoviště   Nápověda
Budova  
Patro  
Číslo dveří  
Číslo zásuvky (vývodu)   Nápověda
Délka kabelu  
Jméno počítače   Nápověda
MAC adresa síťové karty   Nápověda
Operační systém na počítači  
Objednávka switche Nápověda
Závazně objednávám switch (pětiportový SMC).
Cena switche je cca 400,- Kč s DPH.
Číslo účtu, z něhož bude zaplacen  
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení  
Telefon  
E-mail  
Poznámky
Pokud jste zde objevili nějakou technickou nebo faktickou chybu, napište prosím na adresu www@natur.cuni.cz.
Centrum informačních technologií PřF UK,   webmaster