Žádost o znovupřipojení k počítačové síti PřF UK (přesun počítače)

Počítač
Jméno a příjmení uživatele  
Číslo pracoviště   Nápověda
Budova  
Patro  
Číslo dveří  
Číslo původní zásuvky (vývodu)   Nápověda
Co bude připojeno v pův. zásuvce  
Číslo nové zásuvky (vývodu)   Nápověda
Délka kabelu  
Jméno počítače   Nápověda
IP adresa počítače   Nápověda
MAC adresa síťové karty   Nápověda
Objednávka switche Nápověda
Závazně objednávám switch (pětiportový SMC).
Cena switche je cca 400,- Kč s DPH.
Číslo účtu, z něhož bude zaplacen  
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení  
Telefon  
E-mail  
Poznámky
Pokud jste zde objevili nějakou technickou nebo faktickou chybu, napište prosím na adresu www@natur.cuni.cz.
Centrum informačních technologií PřF UK,   webmaster