Žádost o znovupřipojení k počítačové síti PřF UK (reinstalace nastavení sítě)

Počítač
Jméno a příjmení uživatele  
Číslo pracoviště   Nápověda
Budova  
Patro  
Číslo dveří  
Číslo zásuvky (vývodu)   Nápověda
Jméno počítače   Nápověda
IP adresa počítače   Nápověda
MAC adresa síťové karty   Nápověda
Operační systém na počítači  
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení  
Telefon  
E-mail  
Poznámky
Pokud jste zde objevili nějakou technickou nebo faktickou chybu, napište prosím na adresu www@natur.cuni.cz.
Centrum informačních technologií PřF UK,   webmaster