Žádost o znovupřipojení k počítačové síti PřF UK (výměna počítače)

V případě, že je počítač v záruce a nemá vlastní síťovou kartu a nechcete o záruku přijít, jsou dvě možnosti jak postupovat:

  1. dohodnout zásah do počítače s výrobcem (dodavatelem) počítače
  2. zakoupit si USB síťovou kartu a její MAC adresu uvést do žádosti

Počítač
Jméno a příjmení uživatele  
Číslo pracoviště   Nápověda
Budova  
Patro  
Číslo dveří  
Číslo zásuvky (vývodu)   Nápověda
Jméno počítače (starého)   Nápověda
IP adresa počítače (starého)   Nápověda
MAC adresa síťové karty (nové)   Nápověda
Operační systém na počítači  
Co se stane se starým počítačem  
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení  
Telefon  
E-mail  
Poznámky
Pokud jste zde objevili nějakou technickou nebo faktickou chybu, napište prosím na adresu www@natur.cuni.cz.
Centrum informačních technologií PřF UK,   webmaster