Přednáška "Ekologie mikroorganizmů"
(pro bakalářské studium biologie - MB140P73)
Přednášející: doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc., PřFUK , Markéta Marečková (VÚRV) , Jan Kopecký (VÚRV) , Petr Baldrian (MBÚ)
 1. Ekologie mikroorganizmů – úvod (IK)
 2. Mikroorganizmy a prostředí (IK)
 3. Ekofyziologie mikroorganizmů (IK)
 4. Metabolizmus mikroorganizmů (IK)
 5. Biogeochemické cykly – koloběh uhlíku,dusíku, síry, železa (IK)
 6. Metody v ekologii mikroorganizmů – metody analýzy společenstev závislé na kultivaci (PB)
 7. Metody v ekologii mikroorganizmů – analýza společenstev nezávislá na kultivaci. (JK)
 8. Interakce mikroorganizmů (MM)
 9. Houby v ekosystému (PB)
 10. Mikroorganizmy v půdě. (MM)
 11. Mikroorganizmy ve sladkých vodách, v mořích a oceánech. (MM)
 12. Genová výbava mikroorganizmů (JK)
Soubory ke stažení