Anorganická chemie I (b) MC240P21A

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.


Anotace

Přednáška určena pro posluchače učitelství chemie, biochemiechemie v životním prostředí.
Základy: Struktura atomu a molekul. Chemická vazba. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul. Tvar molekul a molekulová symetrie. Vazba v iontových krystalech. Geometrie krystalové mřížky, bodové a prostorové grupy. Základní strukturní typy krystalů. Symetrie orbitalů a reakční mechanizmus. Základní typy reakcí – srážecí, acido-basické, redoxní a radikálové reakce. Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny. Vybrané kapitoly. Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.
Studijní materiály ke stažení (ve formátu PDF):  

  1.   Chemické názvosloví – příklady.               
  2.   Chemické rovnice – příklady.   
  3.   Chemická vazba – příklady.   
  4.   Krystalografie a krystalochemie – příklady.   
  5.   Dodatky – tabulky.   

Další materiály najdete na adrese: http://web.natur.cuni.cz/anorchem/19/Kubicek/
Literatura:    
    > Tato přednáška na SISu

    > Seznam předmětů zajišťovaných katedrou anorganické chemie;  na SISu