Odkazy  • Univerzita Karlova

  • Přírodovědecká fakulta UK

  • Katedra anorganické chemie, (staré stránky)

  • Laboratorní technika

  • Anorganická chemie (prof. Lukeš)

  • Anorganické praktikum

  • SIS – Přehled předmětů zajišťovaných katedrou anorganické chemie

  • Programový balík Opium pro výpočet acidobazických konstant a konstant stability komplexů