Deprecated: Return type of wd_DatumCas::format($retezec) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/workplace/anorchem/public_html/koordchem/knihovny/wd_DatumCas.php on line 183
 Kdo jsme – Skupina koordinační a bioanorganické chemie

Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.

Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.

Narozen 24. 2. 1947 v Praze

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2

tel.: +420 22195 1259
e-mail: lukes@natur.cuni.cz

Vzdělání

  • Pregraduální studium: Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze, RNDr. 1971
  • Postgraduální studium: Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze, C.Sc. 1976


Zaměstnání

Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze:

  • Odborný asistent, 1974–1987
  • Docent, 1987
  • Profesor, 2000
  • Vedoucí katedry anorganické chemie, 1994–2000 & 2003–2007


Výzkum

  • Koordinační chemie aminofosfonových a aminofosfinových kyselin a jejich derivátů.
  • Syntéza tetraazamakrocyklických ligandů a studium jejich komplexů s přechodnými kovy a lanthanoidy pro MRI a radiodiagnostiku.


Zahraniční stáže

  • Orsted Institute, Univerzita Kodaň, Dánsko 1984, 4 měsíce, pod vedením Prof. J. Bjerruma
  • University of Massachusetts, Amherst, USA, 1991–1992, 17 měsíců, pod vedením Prof. L. D. Quina


Pedagogická činnost

Přehled vyučovaných předmětů na SISu

Aktuálně

Hledáme nové postgraduální studenty

2. 6. 2020

Prohlédněte si vypsaná témata dizertačních prací a napište nám o další informace (kubicek@natur.cuni.cz).

Odkazy