Deprecated: Return type of wd_DatumCas::format($retezec) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/workplace/anorchem/public_html/koordchem/knihovny/wd_DatumCas.php on line 183
 Granty – Skupina koordinační a bioanorganické chemie

Granty a projekty, jejichž řešení se v současnosti účastníme

 • Grantová agentura ČR, No. 19-17380S "Selektivní komplexace kovů polytopickými ligandy jako cesta k biomedicinským próbám se dvěma kovy v jedné molekule."  Hlavní řešitel:  prof. Petr Hermann
 • Grantová agentura ČR, No. 21-01090S "Aktivně samočistící antibiofilmové polymerní povrchy."  
  Hlavní řešitel:  Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha)
 • Grantová agentura ČR, No. 21-23261S "Propojené azamakrocyklické komplexy – nový druh molekulární elektroniky."  Hlavní řešitel:  prof. Jiří Ludvík (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, Praha)
 • COST Action CA18202 (Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research),
  MŠMT No. LTC 20044 "Thermodynamic and kinetic investigations of metal complexes of polydentate ligands for biomedical, analytical and industrial applications."  Hlavní řešitel:  prof. Petr Hermann
 • Grantová agentura Univerzity Karlovy, No. 1368120 "Nové redox-aktívne komplexy určené pre elektrochemické aplikácie."  Hlavni řešitel:  Milan Maďar

 

Starší granty

 • Grantová agentura ČR, No. 16-03156S "Samouspořádané polymerní nanostruktury jako bimodální kontrastní látky pro zobrazení magnetickou rezonancí a ultrazvukem."  
  Hlavní řešitel:
    Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.)
 • Grantová agentura ČR, No. 13-08336S "Hybridní materiály založené na makrocyklických ligandech pro využití v medicíně."  Hlavni řešitel:  prof. Petr Hermann
 • Technologická agentura ČR, No. TA03010878 "Vývoj nových cílených radiofarmaceutických přípravků pro diagnostické i terapeutické použití v nukleární medicíně a jejich biologické testování." 
  Hlavni řešitel:  doc. František Melichar (RadioMedic s.r.o.).
 • Grantová agentura Univerzity Karlovy, No. 327515 "Optimalizace selektivity a rychlosti komplexace radioizotopů mědi."  Hlavni řešitelka:  Monika Paúrová
 • Grantová agentura Univerzity Karlovy, No. 1076016 "Vysokoúčinné kontrastní látky pro zobrazování nevodíkových jader magnetickou rezonancí."  Hlavni řešitel:  Jan Blahut

Aktuálně

Hledáme nové postgraduální studenty

2. 6. 2020

Prohlédněte si vypsaná témata dizertačních prací a napište nám o další informace (kubicek@natur.cuni.cz).

Odkazy