Deprecated: Return type of wd_DatumCas::format($retezec) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/workplace/anorchem/public_html/koordchem/knihovny/wd_DatumCas.php on line 183
 Kdo jsme – Skupina koordinační a bioanorganické chemie

Prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

Narozen 25. 7. 1976 v Litoměřicích

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2

tel.: +420 22195 1436
e-mail: modrej@natur.cuni.cz

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Anorganická chemie: Mgr. 1999, RNDr. 2002, Ph.D. 2004, Doc. 2009, Prof. 2021


Zaměstnání

Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze:

  • Asistent, 2000–2005
  • Odborný asistent, od 2005


Zahraniční stáže

  • Technická univerzita Delft, Nizozemí: 2001–2002 (1 rok) pod vedením Prof. J. A. Peterse
  • Univerzita Debrecen, Maďarsko: 2003 (3 týdny) pod vedením Prof. E. Brüchera
  • Katolická univerzita Leuven, Belgie: 2004–2005 (1 rok) pod vedením Prof. K. Binnemanse


Výzkum

  • hlavní oblast: anorganická chemie – koordinační chemie
  • ostatní oblasti: syntéza organofosforových sloučenin; spektroskopie; potenciometrie
  • současná oblast výzkumu: koordinační chemie makrocyklů a aminofosfonových / aminofosfinových kyselin


Pedagogická činnost

Přehled vyučovaných předmětů na SISu a na MOODLE

Aktuálně

Hledáme nové postgraduální studenty

2. 6. 2020

Prohlédněte si vypsaná témata dizertačních prací a napište nám o další informace (kubicek@natur.cuni.cz).

Odkazy