Deprecated: Return type of wd_DatumCas::format($retezec) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/workplace/anorchem/public_html/koordchem/knihovny/wd_DatumCas.php on line 183
 Kdo jsme – Skupina koordinační a bioanorganické chemie

Prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.

Prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.

Vedoucí skupiny

Narozen 4. 11. 1963 v Karviné

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2

tel.: +420 22195 1263
e-mail: petrh@natur.cuni.cz

Vzdělání

Pregraduální studium: Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze 1982–87;
Diplomová práce: "Syntéza a koordinační vlastnosti ethylendiamin-N,N,N',N'-tetrakis[methylen(fenylfosfinové)] kyseliny"

Postgraduální studium: Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze 1988–93;
Dizertační práce: Fosfonodipeptidy


Zaměstnání

Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze:

  • Odborný asistent, 1992–2003
  • Docent, 2004
  • Profesor, 2010


Zahraniční stáže

  • Technická univerzita, Gdaňsk, Polsko, říjen – prosinec 1990, pod vedením Prof. J. Rachoně, Syntéza opticky čistých aminoalkylfosfonových kyselin.
  • Univerzita Massachusets, Amherst, U.S.A., říjen 1993 – únor 1995, pod vedením Prof. L. D. Quina, Reaktivita derivátů metafosforečné a metathiofosforečné kyseliny, jejich esterů a amidů. Syntéza jejich prekurzorů


Výzkum

  • hlavní oblast: anorganická chemie – koordinační chemie
  • ostatní oblasti: syntéza organofosforových sloučenin; spektroskopie; potenciometrie
  • současná oblast výzkumu: koordinační chemie makrocyklů a aminofosfonových / aminofosfinových kyselin


Editorská činnost (anorganická chemie)

  • "Collection of Czechoslovak Chemical Communications" – od 1997


Pedagogická činnost

Přehled vyučovaných předmětů na SISu a na MOODLE

Aktuálně

Hledáme nové postgraduální studenty

2. 6. 2020

Prohlédněte si vypsaná témata dizertačních prací a napište nám o další informace (kubicek@natur.cuni.cz).

Odkazy