Deprecated: Return type of wd_DatumCas::format($retezec) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/workplace/anorchem/public_html/koordchem/knihovny/wd_DatumCas.php on line 183
 Kdo jsme – Skupina koordinační a bioanorganické chemie

Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Narozen 27. 4. 1978 ve Strakonicích

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2

tel.: +420 22195 1436
e-mail: kubicek@natur.cuni.cz

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Anorganická chemie: Mgr. 2001, RNDr. 2004, Ph.D. 2007, Doc. 2013


Zaměstnání

Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze


Zahraniční stáže

  • CNRS, Le Centre de Biophysique Moléculaire Orleans, Francie: únor 2008 – únor 2009 (12 měsíců) pod vedením Dr. E. Jakab Toth
  • Technická univerzita Delft, Nizozemí: duben – červen 2004 (3 měsíce) a leden – únor 2007 (1 měsíc) pod vedením Prof. J. A  Peterse
  • Technická univerzita Lodž, Polsko: červen – červenec 2003 (3 týdny) pod vedením Prof. S. Jankowskeho


Výzkum

  • Acidobazické a koordinační vlastnosti aminofosfonových a aminofosfinových kyselin.
  • Bisfosfonáty, acidobazické a koordinační vlastnosti, studium sorpcí na povrchy oxidických materiálů.
  • Makrocyklické komplexy přechodných kovů a lanthanoidů pro MRI a radiodiagnostiku


Pedagogická činnost

Přehled vyučovaných předmětů na SISu a na MOODLE

Aktuálně

Hledáme nové postgraduální studenty

2. 6. 2020

Prohlédněte si vypsaná témata dizertačních prací a napište nám o další informace (kubicek@natur.cuni.cz).

Odkazy