Kdo jsme – Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů

Kdo jsme

Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů

Vedoucí skupiny

Prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.WhoIS

Supervisor and consultant of undergraduates, Ph.D. and post-doc students

Prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.

tel.: +420 22195 1255
e-mail: mosinger@natur.cuni.cz

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2

Researcher ID
ORCID ID
Scopus Author ID    
F-7531-2011
0000-0001-5173-2744
35579154000
H-index = 28


Členové skupiny

  • RNDr. Petr Henke, Ph.D.
  • Bc. Vojtěch Liška
  • Bc. Pavel Ludačka
  • Daniel Nentvich

 

Výzkum

Výzkum je zaměřen na chemii a fotochemii porfyrinoidů, generaci singletového kyslíku, host-guest interakce, supramolekulární fotoaktivní systémy, nové fotoaktivní nanomateriály a aplikace v oblasti fotodynamické terapie a fotodesinfekce.

Aktuálně

Žádné aktuality

Odkazy