Praktická metodologie vědy
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Praktická metodologie vědyAktuality

Písemka (nultý termín) se bude konat po internetu 3.11. od 16:30 zde: https://bit.ly/metodologie2023 Kontaktovat mne behem písemky mužete zde: https://meet.jit.si/FlegrPracovna

Základní informace o kurzu
Přednáška je primárně určena pro budoucí vědecké pracovníky. Obsahově je zaměřena především na budoucí biology, což se projeví především na výběru praktických příkladů. Za normálních okolností se přednáší turnusově, obvykle předposlední pátek, sobotu a neděli v říjnu v posluchárně Velká zoologická Viničná 7. Časový plán: Pátek 13:10 - 18:20, Sobota 8:30 - 12:00, 13:30 - 18:30, Neděle 8:30 - 16:30. Přibližně o dva tydny později se koná písemka, a to po internetu. Účast na písemce bývá nepovinná. Je však velmi žádoucí a pro studenty velmi výhodná - když při písemce (mimořádném nultém termínu zkoušky) neuspějete nebo nebudete spokojeni se známkou, můžete přijít na své tři řádné ústní termíny, při kterých se k výsledku z písemky nepřihlíží.
U príležitosti nultého termínu mužete být požádáni o dobrovolné vyplnení anonymního výzkumného dotazníku.
Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány prostřednictvím SISu. Na tento kurz (nepovinně) navazují praktická cvičení (MS107007), ve kterých by si studenti měli procvičit získané znalosti (od sběru dat, přes jejich statistické vyhodnocení až po vytvoření posteru a sepsání publikace). Cvičení budou opět turnusová (sobota a neděle , (vždy od 9:00 – 17:00) Podrobnosti ke cvičení naleznete na SISu.
Studijní literatura: J. Flegr: Pozor Toxo, aneb tajná učebnice praktické metodologie vědy. Academia Praha 2011.
Doplňková literatura: J. Flegr: Zamrzlá evoluce, aneb Je to jinak, pane Darwin. Academia Praha 2007 - jen žluté boxíky.
Další studijní materiály je možné získat na této www stránce. Stručný syllabus přednášky můžete stáhnout zde. Tento syllabus má charakter spíše podrobné osnovy a poznámek pro přednášejícího takže bez vyslechnutí přednášky (nebo jejího audiozáznamu) budou některé jeho kapitoly málo srozumitelné. Dále jsou k mnohým přednáškám k dispozici na této stránce ke stažení příslušné obrazové prezentace a nahrávky přednášek od roku 2002, případně z roku 1997 (viz níže). Komprimovaný archiv s audionahrávkami je ke stažení zde a s prezentacemi zde.


Témata ke zkoušce najdete zde.Dejte mi, prosím, vědět, kdyby nějaký link nefungoval

Malá videoučebnice Praktické metodologie vědy