Ivana Křížková

(dříve Přidalová)

 

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

Místnost: 365

Telefon: 221 951 379
Email: ivana.krizkova@natur.cuni.cz

ORCID: 0000-0002-2708-6735 | ResearcherID: Q-6770-2017  | Scopus Author ID: 57193324541

 

Vzdělání

  • Ph.D. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2017)
  • RNDr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2017)
  • Mgr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2013)
  • Bc. Geografie a kartografie na PřF UK v Praze (2010)

  

Zahraniční pobyty

březen-srpen 2018, Sheffield Methods Institute, University of Sheffield, Velká Británie

duben-červen 2017, Department of Geography, University of Sheffield, Velká Británie

letní semestr 2010/2011, University of Turku, Finsko

 

Projekty

 

Vědecké konference

25.-29. 9. 2019 - Bělehrad, Srbsko; 8th Cities After Transition Conference (CAT-ference): Comparing Cities after Transition. Příspěvek: "Immigrant Residential Segregation in a Country After Transition. Multiple Scale Comparison of New and Established Immigration Countries" (s Martinem Šimonem).

28.-30. 8. 2019 - Londýn, UK; RGS-IBG Annual International Conference: Geographies of Trouble / Geographies of Hope. Příspěvek: "Social frontiers, Conflict and the Historical Context of Migration: Comparing the Impact of Social Frontiers on Crime for a Western European Post-Industrial City with those from a Post-Socialist Regional City in a New Immigration Country" (spoluautoři Gwilym Pryce, Dan Olner a Meng Le Zhang).

3. 4. 2019 - Olomouc, ČR; Společnost a prostor. Příspěvek: "Mezinárodní migrace jako faktor proměny společnosti a prostoru: rezidenční segregace cizinců v českých krajských městech" (s Martinem Šimonem a Adamem Klsákem).

5. 10. 2018 - Krakov, Polsko; 2nd International Conference of the Urban Development Issues Journal: East Meets West - Contemporary Urban Issues Revisited. Příspěvek: "To what extent do the majority population and foreign citizens participate on urbanisation processes? Testing spatial assimilation in Czechia" (s Martinem Ouředníčkem).

28.-31. 8. 2018 - Cardiff, Wales, UK; RGS-IBG Annual International Conference: Geographical landscapes / changing landscapes of geography. Příspěvek: "Social frontiers and crime: evidence from a post-socialist regional city" (spoluautoři Gwilym Pryce, Dan Olner, Meng Le Zhang a Jana Jíchová).

26.-29. 9. 2017 - Kyjev a Dnipro, Ukrajina; 7th International Urban Geographies Of Post-Communist States Conference: A View On Cities From Elsewhere. Příspěvek: "Foreign citizens´ segregation in Czechia: a new evidence" (s Martinem Šimonem a Adamem Klsákem).

18.-21. 6. 2017 - Stockholm, Švédsko; 7th Nordic Geographers Meeting: Geographies of Inequalities. Příspěvek: "Residential segregation in and beyond capital cities: an evidence from low in-migration context (Czechia)" (s Martinem Šimonem).

16. 6. 2017 - Sheffield, UK; 3rd Postgraduate Conference on Migration ‘Understanding Migration: States of (Un)Belonging’. Příspěvek: "A comparative perspective on immigrants’ impact on and perceived belonging to neighbourhoods: the UK and Czechia".

14.-16. 6. 2017 - Trenčianske Teplice, Slovensko; 11th Slovak-Czech-Polish seminarium: Territorial Differentiation and its Conditionality; Příspěvek: "Crime in Czechia in the transformation period: territorial differentiation and its conditionality" (s Janou Jíchovou a Martinem Ouředníčkem).

14.-16. 9. 2016 - Chania, Řecko; 10th European Urban and Regional Studies Conference: Europe, Crisis and Uneven Development. Příspěvek: " Differential impact of economic crisis on various groups of international migrants in Prague" (s Martinem Ouředníčkem).

5.-7. 9. 2016 - České Budějovice, ČR; Výroční konference České geografické společnosti: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Příspěvek: "Cizinci v českých metropolitních areálech: prostorové vzorce a podmíněnosti" (s Jiřím Hasmanem).

29. 6.-1. 7. 2016 - Krakov, Polsko; European Sociological Association Research Network 37 – Urban Sociology, Midterm Conference Moving Cities: Contested Views on Urban Life. Příspěvek: "The New Socio-Spatial Differentiation of the Czech Metropolitan Areas: What is the Role of International Migration?" (s Jiřím Hasmanem).

26.-27. 5. 2016 - Jindřichův Hradec, ČR; XLVI. konference České demografické společnosti - Migrace a demografické výzvy. Příspěvek: "Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy" (s Martinem Ouředníčkem).

19.-20. 5. 2016 - Praha, ČR; 8 th International Student and Early Career Conference NEW WAVE. Příspěvek: "Ethnic Segregation in Contemporary Czechia: The Challenge and the Evidence".

12.-14. 11. 2015 - Brno, ČR; Čas(y) měst - 100 let urbánních studií. Příspěvek: "Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy" (s Martinem Ouředníčkem).

12.-13. 10. 2015 - Sheffield, UK; Migrants in the City: New Dynamics of Migration in Urban Settings. Příspěvek: "International Migration as a Factor of Change to Socio-Spatial Differetiation of Prague".

23.-26. 9. 2015 - Praha, ČR; 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change . Příspěvek: "The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentiation in Prague Metropolitan Area"  (s Martinem Ouředníčkem) .

1.-3. 6. 2015 - Litomyšl, ČR; 10 th Czech-Polish-Slovak Seminarium. Příspěvek: "Foreigners as a factor of change to local social environment. The case of Hůrka in Prague".

10.-12. 12. 2014 - Praha, ČR; Challenges of International Migration II. Příspěvek: "International migration as a Challenge to Local Social Environment?".

12.-13. 9. 2014 - Brno, ČR; Workshop doktorandek a doktorandů 2014 - Prostor ve své transdisciplinaritě. Příspěvek: "Migrace a změna sociálně prostorové diferenciace Prahy" (s Martinem Ouředníčkem).

25.-28. 8. 2014 - Praha, ČR; Geografie v srdci Evropy - Sjezd ČGS a SGS. Příspěvek: "Vnitroměstská migrace v Praze v letech 1992-2012 a role cizinců".

16. - 17. 5. 2014 - Praha, ČR; New Wave. Příspěvek: Changing Places in the "Era of Mobilities".

8. - 12. 4. 2014 - Tampa, USA; AAG Annual Meeting. Příspěvek: Flexibility and Localization of Work as Field of Study for Labor Geography: Historical Perspective on Case of the Czech Republic (s Peterem Svobodou).

7. - 9. 11. 2013 - Brno, ČR; Město a domov. Příspěvek: Nové podoby rezidenční mobility: příklad ruského etnika (s Martinem Ouředníčkem).

 

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti od roku 2012
Členka České demografické společnosti od roku 2016
Členka European Sociological Association od roku 2016