RNDr. Jana Temelová, Ph.D.

14. 1. 1977 - 3. 5. 2014

 

Univerzita Karlova v Praze 
Přírodovědecká fakulta 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43 
 
University of Tartu
Institute of Ecology and Earth Sciences
Department of Geography
Vanemuise 46, Tartu, 51014

 

WoS profil

profil na Google Scholar

 

Vzdělání

 • Bc. Sociální geografie a demografie na PřF UK v Praze (1998)
 • Mgr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2001)
 • Ph. D. Regionální a politická geografie na PřF UK (2005)
 • RNDr. PřF UK (2005)

Profesní zkušenosti

 • Odborná asistentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK (od 2005)
 • Researcher na Department of Geography, University of Tartu, Estonia (od 2012)

Projekty

Nositel projektu

 • 2012-2015: Social aspects of neighbourhood change in pre-1989 city space: the case of Estonian and Czech cities. Mobilitas ESF programm - postdoctoral research grant. University of Tartu, Department of Geography.
 • 2010-2013:  Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze . Projekt Grantové agentury České republiky.
 • 2008-2010: Proměny sociálního a fyzického prostředí ve vnitřním městě Prahy po roce 1990. Post-doc projekt, Grantová agentura České republiky. 
 • 2007-2009: Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1. Městská část Praha 1. (společně s M. Ouředníčkem). 
 • 2007: Socioekonomická analýza katastrálního území Kladno - Kročehlavy. Středočeský kraj, projekt Partnerství 3.3. SROP. 
 • 2006: Processes and factors of socio-spatial differentiation in Prague and Berlin after 1990. RTN UrbEurope Post-doctoral Research Fellowship, Humboldt Universität zu Berlin.
 • 2005 - 2006: Vliv prestižních budov na fyzickou revitalizaci vnitřního města, příklad lokality Anděl v Praze. Projekt 259/2005/B-GEO/PrF Grantové agentury UK.
 • 2003: Contemporary buildings in city promotion: attributes and foundation of high profile structures. RTN UrbEurope Research Fellowship, University of Urbino.

Účast na projektu

 • 2013-2017: Spatial population mobility and geographical changes in urban regions. Institutional research funding. Estonian Research Council. University of Tartu, Department of Geography.
 • 2014-2016: Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky.  Grantová agentura České republiky.
 • 2012-2013  Prostorová diferenciace kriminality a její podmíněnosti v České republice . Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
 • 2012-2013:  Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území , programu OMEGA Technologické agentury ČR
 • 2012-2015:  Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS , program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Ministerstvo kultury ČR 
 • 2013-2018: Spatial Population Mobility and Geographical Changes in Urban Regions. Ministry of Education and Science Estonia.
 • 2012-2013  Prostorová diferenciace kriminality a její podmíněnosti v České republice . Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze.
 • 2010 " Urban Social Geography ". Projekt Fondu rozvoje vysokých škol.
 • 2007-2011: Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí. Resortní program výzkumu MŽP. 
 • 2006-2011: Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky. MŠMT. Národní program výzkumu II. 
 • 2010: Urban Social Geography. Fond rozvoje vysokých škol. 
 • 2005 – 2006: Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava. Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • 2005 - 2006: Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brownfields. Projekt 4/2005/R Grantové agentury UK.
 • 2002 - 2005: SELMA – Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5. rámcový program Evropské unie, projekt No. EVK4-2001-00163. 
 • 2000 - 2002: Public Private Partnership in Urban Development in the Czech Republic, LGI OSI B3419. Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society Institute.

Výuka

 • Urban Social Geography I 
 • Urban Social Geography II
 • Metody terénního výzkumu v sociální geografii
 • Metody v sociální geografii II
 • Cities in Eastern Europe (UT)

Zahraniční pobyty

 • 2012-2014: Tartu University, Department of Geography, Estonsko, Post-doc researcher.
 • 2006: Humboldt Universität zu Berlin, RTN UrbEurope Post-doc Research Fellow.
 • 2006: MCK Summer school, Multicultural Centre Krakow.
 • 2005: CEU Summer University. Central European University, Budapešť.
 • 2003 - 2004: University of Helsinki, Faculty of Social Science. Hostující PGS student, CIMO Fellow.
 • 2003: RTN Urbino Summer School, RTN UrbEurope Research Fellow. University of Urbino.
 • 2002: University of Helsinki, Faculty of Science. Program Socrates - Erasmus.
 • 2002: CEU Summer University. Central European University, Budapešť.
 • 2002: Helsinki Summer School 2002. University of Helsinki a Helsinki University of Technology, Helsinki.

Vědecké konference

 • 11-13/09/2013:  5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference "Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union", příspěvek J. Temelová: "Princess Cinderella?Multiple transformations in the CEE inner city.
 • 10-12/07/2013: ISA RC43 2013 conference ‘At Home With the Housing Market', příspěvek: J. Temelová, K. Kadarik, A. Kahrik: "Understanding neighbourhood change through the perceptions of long-term and new residents in post-socialist inner cities".
 • 29-30/09/2012: CAT thematic workshop, "Gentrification in post-socialist contexts", Łódź, Poland. Příspěvek:  J. Temelová, K. Kadarik, A. Kährik, J. Kubeš: What attracts people to inner-urban areas? The case of two post-socialist second-tier cities in Estonia and the Czech Republic.
 • 3-5/07/2012 - RGS-IBG Annual International COnference, Edinburgh, GB. Příspěvek: M. Ouředníček, J. Temelová, J. Jíchová: Perceived and Measured Areas of Social Deprivation: The Case of Prague.  
 • 04-05/11/2011: "Třetí město", Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. Příspěvek: J. Jíchová, J. Temelová, J. Novák: Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy. 
 • 14-17/09/2011: Cities after transition, 4th workshop, Bukurešť, Rumunsko. "Space, culture and transition". Příspěvek: J. Jíchová, J. Temelová, J. Novák: Safe Life in the Suburbs? The Perception of Crime and Safety in the New Suburban Communities of Prague.
 • 15-17/09/2010: 8th European Urban & Regional Studies Conference. „Repositioning of Europe in an era of global transformation", Vídeň, Rakousko. Příspěvek: Pospíšilová, L., Temelová, J., Novák, J., Dvořáková, N.: Daily mobility and spatial mismatch in peripheral areas of the Czech Republic.
 • 13-14/11/2009: „Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum", Brno, Masarykova univerzita, FSS. Příspěvek: Novák, J., Temelová, J.: Každodenní život a styl mobility mladých lidí v Praze. Poster: Dvořáková, N., Temelová, J.: Revitalizace a rezidenční spokojenost seniorů v měnících se čtvrtích Prahy.  
 • 17-19/09/2009: 3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies, „Actors Shaping Urban Change", Tartu, Estonsko. Příspěvek: Novák, J., Temelová, J.: Everyday life and mobility style of young people in Prague.
 • 4-6/06/2009: EURA & UAA  Conference „City Futures in a Globalising World", Madrid, Španělsko. Příspěvek: Temelová, J., Novák, J.: Daily Street Life in Transforming Inner City of Prague.
 • 6/11/2008: seminář „Stadtentwicklung in Turbulenten Zeiten. Ansätze der Stadtplanungspolitik in Berlin, Warschau und Prag", Berlin, Německo. Příspěvek: Temelová, J.: Stadtentwicklung und Planung in Prag.
 • 23-25/11/2008: SUPS 10 - Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy Response Mechanisms, Sharjah, UAE. Příspěvek: "Migration and how it is changing social milieu of inner city in post-socialist Prague." (s P. Puldovou, M. Ouředníčkem, J. Novákem).
 • 14-16/04/ 2008: International conference Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences, Leipzig, Německo. Příspěvek: "Transformation of housing estates in Prague" (s P. Puldovou).
 • 7-10/12/ 2007: 2nd International Urban Geographies of Post-communist States, Stockholm-Tallinn-Baltic Sea, Švédsko, Estonsko. Příspěvek: "Housing estates after socialism: various trajectories and inner differentiation." (s J. Novákem).
 • 30.11.-1.12./ 2007: Město: proměnlivá ne/samozřejmost, Brno, ČR. Příspěvek: "Metody geografického výzkumu města" (s M. Ouředníčkem, J. Novákem a P. Puldovou).
 • 19/10/ 2007: Seminář Česká škola se otevírá multikulturnímu světu, Praha, ČR. Přednáška: "Kvalita života v sociálně slabých romských lokalitách" (s M. Ouředníčkem).
 • 21-22/09/ 2007: Evolution of geographical systems and risk processes in global kontext, Praha, ČR. Příspěvek: "Development and spatial patterns of suburbanization process in the Czech Republic" (s M. Ouředníčkem a J. Novákem).
 • 17-21/04/ 2007: AAG 2007 Annual Meeting, San Francisco, USA. Příspěvky: „Changing Social Environment in Transforming Inner City of Prague after 1990" a „Forms of segregation in Czech cities" (oba s M. Ouředníčkem a J. Novákem).
 • 10-11/11/ 2006: Mezinárodní geografická konference „150 let geografie na Univerzitě Karlově", Praha, ČR. Poster: "Revitalizace vnitřního města. Funkční, fyzická a sociální proměna Smíchova" (s J. Novákem).
 • 06-08/07/ 2006: Urban Conditions and Life Chances, Amsterdam, Nizozemí. Příspěvek: "Forms of segregation and separation in Czech cities" (společně s L. Sýkorou a J. Novákem).
 • 11-14/05/ 2006: First Bi-Annual EURA Conference. Varšava, Polsko. Příspěvky: "Transformation of Socio-spatial Structure of Post-socialist Prague during 1991-2001" a "Forms of Segregation and Separation in Czech Cities" (oba s M. Ouředníčkem, J. Novákem a L. Sýkorou).
 • 20-22/11/ 2005: SELMA Final Conference, Jerusalem, Israel. Příspěvek: "Sprawling in a post-Communist metropolis: territorial growth and possibilities of its management" (s L. Sýkorou).
 • 09/11/ 2005: Segregace: formy, příčiny, důsledky, řešení. Praha, ČR. Příspěvek: "Jakých rozmanitých forem segregace nabývá?"
 • 24-26/06/ 2005: Europe in Transition. Krakow, Polsko. Příspěvek: "Globalization and contemporary commercial non-residential construction in Prague: differentiation and homogenization of physical landscape after 1990".
 • 13-17/06/ 2005: 5. slovensko - česko - poľský seminár: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe, Mojmírovce, Slovensko. Příspěvek: "Spontaneous and institutionally directed regeneration. The case of Prague and Helsinki".
 • 10-15/05/ 2005: Power Over Time-Space, The Inaugural Nordic Geographers meeting, Lund, Švédsko. Příspěvek: "The role of high profile building in physical revitalization of inner cityCase study of Golden Angel project in Prague".
 • 05/04/ 2005: Federalism and Strategic Planning Coordination. SUPS 8 - The Eighth Sharjah Urban Planning Symposium, Sharjah, SAE. Příspěvek: "Enhancing Local Attractiveness of Inner City. Case Study of Golden Angel Project in Prague".
 • 23-24/09/ 2004: Public Spaces and Quality of Life in Cities, EURA Conference, Brno, ČR. Příspěvek: "High Profile Buildings and Provision of Public Spaces. An Insight into Anděl Area in Prague".
 • 08-10/07/ 2004: City futures. EURA-UAA Conference, Chicago, USA. Příspěvek: "The Impact of High Profile Buildings on Urban Physical Environment. A Case Study of Prague and Helsinki".
 • 30-31/08/ 2004: Mezinárodní konference ČGS Geografie a proměny poznání geografické reality, Ostrava, ČR. Příspěvek: "Prestižní budovy v mezinárodní a lokální soutěži. Příklad lokality Anděl v Praze".
 • 14-15/11/ 2003: The City and the Region, 3rd EuroConference The European City in Transition, Weimar, Německo. Příspěvek: "What are High Profile Buildings? Contemporary Constructions in Promotion of Prague and Helsinki".
 • 08-09/11/ 2002: Urbanism and Globalization, 2nd EuroConference The European City in Transition, Weimar, Německo. Příspěvek: "Globalisation, Eyes and Urban Space: Visual Perception of Globalising Prague" (společně s H. Hrychovou).
 • 04-05/02/ 2005: Economic and Social Research Council Seminar. Regions and regionalisation through business clusters, London, UK. Příspěvek: Regionalisation, Policies and Politics in the Czech Republic and in Prague.

Členství a funkce v odborných institucích, radách a komisích

 • Členka České geografické společnosti od roku 2006
 • Členka International Sociological Association od roku 2007
 • Členka CAT - Cites after Transition research network