Lucie Pospíšilová

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město

Telefon: 221 951 379

Email: lucie.pospisilova@natur.cuni.cz, pospis.lucie@gmail.com  

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Vzdělání

Bc. Sociální geografie a demografie na PřF UK v Praze [2005]

Mgr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze [2007]

Ph.D. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze 2012

RNDr. PřF UK 2012

 

Projekty

Nositelka projektu

2009-2010: Časoprostorová mobilita obyvatel Pražského městského regionu. Grantová agentura UK.

Účast na projektu

2014-2016: Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Grantová agentura ČR.

2014-2015: Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. Technologická agentura ČR. OMEGA.

2012-2015: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Munisterstvo kultury. NAKI.

2012-2013: Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území. Technologická agentura ČR. OMEGA.

2010-2013: Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze. Grantová agentura ČR.

2006-2011: Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky. MŠMT. Národní program výzkumu II.

2007-2009: Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1. Městská část Praha 1.

 

Vědecké konference

12/9/2014: Workshop doktorandů a doktorandek: Prostor ve své transdisciplinaritě, Brno. Příspěvek: "Prostor s hůlkou" (s R. Osmanem).

25-28/8/2014: 23. sjezd České geografické společnosti: Geografie v srdci Evropy, Praha. Příspěvky: "Časovost městských prostorů. 'The City around Clock' v novém provedení (s J. Novákem a J. Temelovou) a "Věková struktura (nejen) suburbánních migrantů v Česku" (s Petrou Špačkovou).

08-12/4/2014: AAG Annual Meeting 2014, Tampa, USA. Příspěvek: "Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011" (s M. Ouředníčkem a P. Špačkovou).

07-09/11/2013: IV. brněnská konference urbánních studií: Město a domov, Brno. Příspěvek: "Co děláme doma? Aktivity spojené s domovem v genderové perspektivě." (s P. Špačkovou a T. Kůsovou). 

11-13/09/2013: 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-Ference): Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, Tbilisi, Gruzie. Příspěvek: "Long-term changes in the socio-spatial differentiation within the Prague urban region 1921-2011" (s M. Ouředníčkem a P. Špačkovou)

14-15/03/2013: International research seminar "Mobility, Segregation and Neighbourhoods´ Change, Tartu, Estonsko, Příspěvek: "Social environment within the post-socialist city: approaches and methods" (s M. Ouředníčkem a P. Špačkovou).  

03-05/07/2012: RGS-IBG Annual International Conference, Edinburgh, Velká Británie. Příspěvek: "Temporality of urban space: The city around clock revisited" (s J. Novákem).

24-28/02/2012: AAG Annual Meeting, New York, USA. Příspěvek: "Socially deprived localities in views of key urban actors: The example of Prague" (s J. Jíchovou).

04-05/11/2011: Třetí město, Brno. Příspěvek: "Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy" (s M. Ouředníčkem).

16/09/2011: Workshop doktorandů: Geografický výzkum v České republice, Brno. Příspěvek: "Místo-lidé-rytmus: "Nový" pohled na urbánní prostředí". 

12-16/04/2011: AAG Annual Meeting, Seattle, USA. Příspěvek: "Time-space  behaviour of suburban teenagers: Example of Prague" (s M.Ouředníčkem).

10-11/02/2011:  Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, Praha. Příspěvek: "Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy očima starostů" (s M. Ouředníčkem a P.Puldovou).

21-22/10/2010: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti - konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia, Bratislava, Slovensko. Poster: "Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky" (s P. Puldovou a M. Šimonem).

15-17/09/2010: 8th European Urban and Regional Studies Conference: Repositioning Europe in an era of global transformation, Vídeň, Rakousko. Příspěvek: "Daily mobility and coping strategies of people living in peripheral areas" (s J. Temelovou a J. Novákem).

01-03/08/2010: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: "Everyday life and mobility of population
within the prague urban region.
Time-space allocation of activities".

13-14/11/2009: Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, Brno. Příspěvek: "Každodenní život. Životní styl a rytmus lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí" (s M. Ouředníčkem).

07-08/05/2009: Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo. Poster: "The Daytime Population of Prague City Centre. Depopulation versus Real Population Growth".

 

Výuka

Sociální geografie Prahy, Urban Social Geography I, Urban Social Geography II

Participace na výuce

Komunitní studie lokalit, Metody v sociální geografii II

Dříve vyučované

Metody v sociální geografii I - letní semestr

 

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti od roku 2008